1
00:00:28,760 --> 00:00:31,670
Myslíš, že sú tu nejakí prežívší?

2
00:00:34,672 --> 00:00:36,305
Ezra.

3
00:00:37,912 --> 00:00:39,469
Ezra.

4
00:00:41,374 --> 00:00:42,755
Ezra.

5
00:00:44,344 --> 00:00:46,374
Sú to hroby, Feena.

6
00:00:46,580 --> 00:00:48,874
Toto nie je kolónia;
toto je cintorín.

7
00:00:49,908 --> 00:00:51,818
Sama sa pozri.

8
00:01:02,028 --> 00:01:03,804
Červený dron povedal,
že tu nájdeme ľudí.

9
00:01:03,908 --> 00:01:05,764
Práve sme našli.

10
00:01:06,299 --> 00:01:07,566
Takže to je?

11
00:01:07,567 --> 00:01:09,068
Prešli sme celú cestu kvôli ničomu?

12
00:01:09,069 --> 00:01:10,069
Nikto nám nepríde pomôcť?

13
00:01:10,070 --> 00:01:11,871
Upokoj sa a mysli na toto.

14
00:01:11,872 --> 00:01:13,639
Upokojiť? Sú mŕtvi, Abram.

15
00:01:13,640 --> 00:01:16,158
Nie je tu kolónia.
Nechápeš to?

16
00:01:18,044 --> 00:01:19,311
Čo budeme robiť?

17
00:01:19,312 --> 00:01:21,158
Nemáme čerstvú vodu ani jedlo.

18
00:01:23,785 --> 00:01:24,818
Hej!

19
00:01:26,052 --> 00:01:27,396
Hej!

20
00:01:42,569 --> 00:01:43,837
Ezra.

21
00:01:45,005 --> 00:01:46,672
Títo ľudia sa sami nepochovali.

22
00:01:46,673 --> 00:01:49,520
Hej, ale ktokoľvek ich
pochoval, teraz tu nie je.

23
00:01:49,743 --> 00:01:51,155
Pozri na toto miesto.

24
00:01:51,244 --> 00:01:52,879
Nikto tu roky nebol.

........