1
00:01:10,737 --> 00:01:12,501
Fotony z viditelného

2
00:01:12,507 --> 00:01:13,995
hlediska jsou manipulovány

3
00:01:14,074 --> 00:01:16,534
a vytvářejí kvantovou ukládací síť.

4
00:01:16,540 --> 00:01:19,120
Je to ten nejpokročilejší
ukládací systém co je k mání.

5
00:01:19,126 --> 00:01:21,332
Vlastně Galaxy
Garrison provádí testy

6
00:01:21,338 --> 00:01:23,625
používající DNA šroubovice jako úložiště.

7
00:01:23,631 --> 00:01:24,869
Je to stejnej způsob, jakým

8
00:01:24,875 --> 00:01:26,508
jsou genetický informace ukládaný v našich tělech.

9
00:01:28,056 --> 00:01:29,057
Šprte.

10
00:01:49,025 --> 00:01:50,401
Hej, Pidge?

11
00:01:50,485 --> 00:01:52,445
Nesnáším, když mi tak říkáš.

12
00:01:52,529 --> 00:01:54,384
Promiň, Katie. Mamka mi řekla

13
00:01:54,390 --> 00:01:56,496
co se dneska stalo.

14
00:01:57,283 --> 00:01:59,619
Vím jaký to je být za šprta.

15
00:01:59,702 --> 00:02:01,746
Ale musíš dál tvrdě studovat.

16
00:02:01,752 --> 00:02:03,003
Kvůli čemu?

17
00:02:03,504 --> 00:02:06,306
No... byl to můj mozek,

18
00:02:06,312 --> 00:02:08,258
co mě dostalo do Galaxy Garrison.

19
00:02:08,453 --> 00:02:11,623
Dostal ses tam? Ano!

20
00:02:12,186 --> 00:02:13,645
Myslím, že to byl můj mozek.

21
00:02:13,768 --> 00:02:16,395
Taky to mohl být můj dobrej vzhled
nebo velký svaly.

22
00:02:18,119 --> 00:02:20,955
To je úžasný! No teda! Jsem tak nadšená.

23
00:02:21,898 --> 00:02:23,344
Co děláš?

24
00:02:23,350 --> 00:02:24,745
Studuju.

25
........