1
00:00:17,449 --> 00:00:21,404
INSPIROVÁNO SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI

2
00:00:24,398 --> 00:00:27,485
<i>V mém dokonalém
světě je louka.</i>

3
00:00:29,398 --> 00:00:31,975
<i>Kde vítr roztančí
větve stromu</i>

4
00:00:31,991 --> 00:00:35,384
<i>a vrhá leopardí skvrny
světla na povrch rybníka.</i>

5
00:00:37,533 --> 00:00:39,586
<i>Ten strom je vysoký,</i>

6
00:00:39,836 --> 00:00:42,060
<i>ohromný a osamocený.</i>

7
00:00:42,398 --> 00:00:44,970
<i>Stíní svět,
který se pod ním nachází.</i>

8
00:00:57,128 --> 00:01:00,568
<i>Právě tady, na místě,
které je mi nejbližší,</i>

9
00:01:00,716 --> 00:01:03,046
<i>Strážím každou vzpomínku na tebe.</i>

10
00:01:04,425 --> 00:01:07,964
<i>A až se ocitnu zmrzlá
v blátě skutečnosti,</i>

11
00:01:08,934 --> 00:01:10,923
<i>daleko od tvých milujících očí,</i>

12
00:01:12,287 --> 00:01:14,159
<i>vrátím se na toto místo,</i>

13
00:01:15,008 --> 00:01:16,489
<i>zavřu své oči,</i>

14
00:01:17,256 --> 00:01:20,643
<i>a najdu útěchu v tom, že
jsem tě mohla znát.</i>

15
00:03:04,840 --> 00:03:05,841
Ahoj.

16
00:03:07,420 --> 00:03:10,904
- Máš na košili krev.
- Přišel jsem z práce.

17
00:03:11,875 --> 00:03:13,419
Kdo byl dnešní oběť?

18
00:03:15,180 --> 00:03:16,575
Nejspíš to budu já.

19
00:03:18,083 --> 00:03:19,084
Dáš si kafe?

20
00:03:19,656 --> 00:03:20,657
Jasně.

21
00:03:50,014 --> 00:03:52,114
Zítra musím jet do rezervace.

22
00:03:52,832 --> 00:03:55,479
Říkal jsem si, že vezmu
Caseyho ke tvým rodičům.

23
00:03:59,278 --> 00:04:01,537
Něco jim na pastvině
........