1
00:00:01,332 --> 00:00:03,465
<i>Jak na nás budou
lidé vzpomínat?</i>

2
00:00:03,468 --> 00:00:05,715
<i>Bude to proto, že jsme
dvakrát zachránili svět?</i>

3
00:00:05,740 --> 00:00:09,014
<i>Ne, jsme tým,
který rozbil čas.</i>

4
00:00:09,111 --> 00:00:12,184
<i>Správně, historie byla
rozervána na kousky,</i>

5
00:00:12,186 --> 00:00:16,178
<i>což znamená, že je na nás,
abychom ji znovu složili dohromady.</i>

6
00:00:16,223 --> 00:00:20,774
<i>Tím, že napravíme takzvané anachronismy,
předtím, než roztrhají nás.</i>

7
00:00:20,861 --> 00:00:25,534
<i>Takže prosím, neříkejte nám hrdinové.</i>
<i>My jsme Legendy.</i>

8
00:00:25,620 --> 00:00:28,585
- Zari Tomazová?
- <i>V minulých dílech jste viděli...</i>

9
00:00:28,615 --> 00:00:31,696
- Pojď s námi, jestli chceš žít.
- To stačí, Zari.

10
00:00:31,698 --> 00:00:33,407
Bez nás nikam nepůjdeš.

11
00:00:36,243 --> 00:00:38,744
Můj bratr měl schopnosti,
protože tohle ovládal.

12
00:00:38,746 --> 00:00:43,171
Bojoval proti nespravedlnostem v ARGUSu,
takže byl loven. Všichni jsme byli.

13
00:00:43,432 --> 00:00:45,126
- Pojď s námi.
- Co bys dělala raději?

14
00:00:45,182 --> 00:00:47,875
Utíkala před ARGUSem celý život,
nebo cestovala časem?

15
00:00:48,301 --> 00:00:49,606
- Lily.
- Jsem těhotná.

16
00:00:49,974 --> 00:00:51,474
- Gratuluji.
- Děkuji.

17
00:00:51,535 --> 00:00:54,351
Haló?
Jak se jmenuješ?

18
00:00:55,622 --> 00:00:57,415
Já jsem Ray Palmer.

19
00:01:00,367 --> 00:01:03,068
52-19. Opakuji,
máme tu 52-19.

20
00:01:03,070 --> 00:01:05,604
Subjekt v pohybu.
Uzavřete všechny východy.

21
00:01:05,606 --> 00:01:08,406
........