1
00:00:06,974 --> 00:00:09,842
Faktem je, že tu něco je.

2
00:00:09,844 --> 00:00:12,044
Albion Normal School.

3
00:00:12,046 --> 00:00:14,446
Byl posednutý.

4
00:00:14,448 --> 00:00:16,648
Uctívali tu Satana.

5
00:00:16,650 --> 00:00:19,551
Povídalo se, že Miller Hall straší.

6
00:00:19,553 --> 00:00:21,620
Koukejte, kozel.

7
00:00:21,622 --> 00:00:23,455
Jak ses sem dostal?

8
00:00:23,457 --> 00:00:25,591
Vypadá to jako stará krypta.

9
00:00:25,593 --> 00:00:27,493
Buší mi v hlavě.

10
00:00:27,495 --> 00:00:29,461
Něco za mnou šlo.

11
00:00:29,463 --> 00:00:31,029
Nechceš se mi ukázat?

12
00:00:33,128 --> 00:00:35,073
Někteří lidé věří v duchy.

13
00:00:36,181 --> 00:00:37,732
Jiní nevěří.

14
00:00:38,606 --> 00:00:42,374
Na tomhle světě jsou věci, které
nikdy plně nepochopíme.

15
00:00:43,878 --> 00:00:47,112
Chceme odpovědi.

16
00:00:47,114 --> 00:00:50,248
Máme roky zkušeností,
které dokládají naši důvěryhodnost...

17
00:00:51,324 --> 00:00:53,252
naši reputaci...

18
00:00:53,254 --> 00:00:59,024
Spolupracujeme s nejuznávanějšími
profesionály z oboru.

19
00:00:59,026 --> 00:01:02,474
A zaznamenáváme průlomové důkazy
o paranormálních jevech.

20
00:01:02,475 --> 00:01:05,564
- Funguje to!
- Tohle nedokážu vysvětlit.

21
00:01:06,634 --> 00:01:10,870
Toto jsou naše důkazy...
Naše Ghost Adventures.

22
00:01:10,871 --> 00:01:12,536
přeložila baaiaab
baaiaab.gac@gmail.com

23
00:01:18,646 --> 00:01:20,312
Jsme v Jižním Idahu.

24
........