1
00:00:01,687 --> 00:00:04,874
STŘEDOZEMNÍ MOŘE
JIHOZÁPADNĚ OD SICÍLIE

2
00:00:46,140 --> 00:00:48,085
Hlavy vzhůru.
Pozor!

3
00:00:50,164 --> 00:00:51,664
Rozchod.

4
00:00:54,976 --> 00:00:56,476
Už nikdy víc.

5
00:00:57,329 --> 00:01:00,595
Slyšíš mě, Millere?
Tohle už nesmíme dopustit.

6
00:01:11,651 --> 00:01:14,948
- V pořádku, poddůstojníku?
- To nic, zasáhlo to všechny.

7
00:01:15,456 --> 00:01:16,956
Ne, já jsem myslel...

8
00:01:19,898 --> 00:01:21,979
Ano, poddůstojníku.
Omlouvám se.

9
00:01:26,366 --> 00:01:27,866
Rayi.

10
00:01:29,081 --> 00:01:30,621
Tvoje ruka se třese.

11
00:01:31,183 --> 00:01:32,926
Jo, prostě jsem...

12
00:01:33,791 --> 00:01:36,127
Moc pevně držel kormidlo.

13
00:01:56,749 --> 00:01:59,092
Vrtulník dokončil přelet.
Je v hangáru.

14
00:01:59,553 --> 00:02:02,077
Nic nenašli.
Po Fletcherovi ani stopy.

15
00:02:02,312 --> 00:02:03,858
Ty semena jsou dávno pryč.

16
00:02:04,732 --> 00:02:06,678
Znovu jsme uhodili na ty uprchlíky.

17
00:02:06,967 --> 00:02:08,467
Pořád říkají to samé.

18
00:02:08,568 --> 00:02:10,885
Takzvaný kapitán
se k nim přidal později.

19
00:02:11,193 --> 00:02:13,732
Nahradil pašeráka,
co je měl dostat do Evropy.

20
00:02:13,848 --> 00:02:17,386
Fletchera několikrát viděli,
jak se s ním baví.

21
00:02:17,894 --> 00:02:19,394
Můj bože.

22
00:02:20,042 --> 00:02:22,330
Kde bychom měli začít s hledáním?

23
00:02:22,821 --> 00:02:25,399
........