1
00:02:35,787 --> 00:02:38,236
Gratulujeme, je to chlapec.

2
00:02:41,246 --> 00:02:43,417
Gratulujeme, je to dívka.

3
00:06:55,497 --> 00:06:57,335
Je-li 'A' větší než nula,

4
00:06:57,416 --> 00:07:00,018
a 'Y' je větší, nebo rovno 'K',

5
00:07:00,099 --> 00:07:01,562
pak 'K' je nejnižší bod.

6
00:07:02,016 --> 00:07:04,736
A je-li 'A' menší než nula,
pak 'Y' je menší, nebo rovno...

7
00:07:04,816 --> 00:07:07,296
'K', to znamená,
že 'K' je nejvyšší bod.

8
00:07:07,776 --> 00:07:11,577
Můj guru doktor Ramamurtha je toho názoru,
že tento jazyk je teď už jiný,

9
00:07:11,736 --> 00:07:14,656
třeba místo primitivní funkce,
říkáme potenciální funkce.

10
00:07:14,736 --> 00:07:16,537
Místo derivátů se říká odlišné,

11
00:07:16,776 --> 00:07:17,856
a kerl...

12
00:07:19,416 --> 00:07:20,976
Dobrá, to je vše pro dnešek.

13
00:07:22,936 --> 00:07:26,327
Pane, můžete mi dát ještě
jeden příklad, prosím?

14
00:07:26,816 --> 00:07:28,577
Ano, samozřejmě.
Pouze...

15
00:07:44,016 --> 00:07:45,016
Zajímavé, ne?

16
00:07:45,057 --> 00:07:46,896
<i>Ano, pane.</i>

17
00:07:49,097 --> 00:07:50,226
Dobře,

18
00:07:50,327 --> 00:07:51,677
uvidíme se zítra.

19
00:07:55,472 --> 00:07:57,632
<i>46 nepřijatých hovorů
DIYA KAPOOR</i>

20
00:07:57,825 --> 00:07:59,225
Sakra!

21
00:08:03,214 --> 00:08:04,216
Slečno Kapoorová,

22
00:08:04,376 --> 00:08:06,776
jste vzrůstajícím
hlasem současného umění.

23
00:08:06,856 --> 00:08:07,856
Nějaký komentář?

........