1
00:00:00,114 --> 00:00:02,171
THE CROWN
1x02 - Hyde Park Corner

2
00:00:02,249 --> 00:00:04,914
Překlad: téčko171
Korekce: Lucifrid, KevSpa

3
00:00:04,998 --> 00:00:06,983
www.edna.cz/the-crown

4
00:00:12,240 --> 00:00:15,680
"Jsme s manželem velmi dojati
vaším vřelým přivítáním..."

5
00:00:16,094 --> 00:00:18,150
- Madam?
- Ano, jak dlouho ještě?

6
00:00:18,279 --> 00:00:19,926
Přistaneme za deset minut.

7
00:00:20,466 --> 00:00:22,042
Ne. Martine.

8
00:00:22,472 --> 00:00:24,935
- Bude tam mikrofon?
- Zajisté, madam.

9
00:00:25,416 --> 00:00:27,456
"Před více než padesáti lety..."

10
00:01:05,176 --> 00:01:10,176
Jsme s manželem velmi dojati
vaším vřelým přivítáním zde.

11
00:01:11,512 --> 00:01:15,698
Před více než padesáti lety
bylo Nairobi divokým místem,

12
00:01:16,386 --> 00:01:18,866
domovem divé zvěře a vyjma

13
00:01:18,925 --> 00:01:22,066
občasného výskytu kočovných
pastevců, místem neobydleným.

14
00:01:22,716 --> 00:01:25,613
Dnes je moderním živým městem,

15
00:01:26,154 --> 00:01:29,154
úchvatným monumentem mužů
a žen bez ohledu na rasu,

16
00:01:29,454 --> 00:01:32,574
kteří z něj učinili centrum
obchodu a prosperity.

17
00:01:33,536 --> 00:01:37,016
Mně zbývá jen předat
vám nejhlubší omluvu

18
00:01:37,353 --> 00:01:39,653
svého otce, krále Jiřího...

19
00:01:46,955 --> 00:01:50,916
Který mi nepochybně velmi závidí,
že jsem převzala jeho místo.

20
00:01:51,729 --> 00:01:53,729
Je silnější každým dnem.

21
00:01:55,131 --> 00:01:57,731
A brzy se zde s vámi znovu shledá.

22
00:02:04,725 --> 00:02:07,408
Vaše královská Výsosti, představuji vám

........