1
00:04:00,089 --> 00:04:02,910
Nazdar, Ramone, jak žiješ?

2
00:04:02,987 --> 00:04:06,514
Dobře. - Měl jsi dobrou cestu?
- Jo, šlo to.

3
00:04:09,600 --> 00:04:11,791
Vše připraveno?
- Jasně.

4
00:04:29,841 --> 00:04:32,933
Tady máte, doktore.
- Výborně.

5
00:04:35,406 --> 00:04:39,364
Nemůžou se dočkat dostavníku.

6
00:04:52,803 --> 00:04:54,217
Už přijíždí!

7
00:04:55,895 --> 00:04:57,432
Je tady!

8
00:04:58,368 --> 00:05:00,136
Dostavník přijíždí!

9
00:05:28,425 --> 00:05:30,740
Vítejte, chlapi!
- Ale vy jste agenti!

10
00:05:30,776 --> 00:05:33,785
Vezeme náklad zlata, slečno,
bylo by nebezpečné...

11
00:05:33,786 --> 00:05:35,434
...poslat ho společně s pasažéry.

12
00:05:35,470 --> 00:05:38,508
A dostavník ze Silver City?
- Jede za náma, dorazí do půl hodiny.

13
00:05:40,523 --> 00:05:44,185
Pojďte mi pomoct, je třeba odnést
trezor se zlatem do banky.

14
00:05:44,521 --> 00:05:49,586
Jakmile ho ředitel zamkne
do trezoru, jste zváni na skleničku.

15
00:07:10,245 --> 00:07:13,260
Jen kameny, sakra!

16
00:07:13,296 --> 00:07:16,677
Podfoukli nás! Mizíme!

17
00:07:41,634 --> 00:07:44,561
Tentokrát jsme připravili banditům
nečekané překvapení.

18
00:07:44,597 --> 00:07:46,864
Ale stálo to životy mnoha lidí.

19
00:07:46,900 --> 00:07:48,879
To mě mrzí, stejně jako ostatní...,

20
00:07:48,880 --> 00:07:51,559
...ale zlato železnice,
kterým vyplatíme...

21
00:07:51,560 --> 00:07:54,362
...vyvlastněné pozemky,
přinese San Felipu...

22
00:07:54,363 --> 00:07:57,454
...velké výhody.
- Nerad vám to říkám...,

........