1
00:00:03,810 --> 00:00:05,620
To ti udělal Will Jackson, že ano?

2
00:00:05,720 --> 00:00:06,920
Kurva!

3
00:00:06,940 --> 00:00:09,660
Pan Jackson by se jí nikdy
ani nedotkl. Hraje si s tebou.

4
00:00:09,680 --> 00:00:13,460
Nemůžeš bránit dozorce.
Není nic horšího než to.

5
00:00:13,490 --> 00:00:15,460
Tohle ráno jsem dostala
vaše výsledky.

6
00:00:15,480 --> 00:00:18,160
Ukázalo se, že jsou
tam maligní buňky.

7
00:00:18,190 --> 00:00:20,300
Chtějí zaútočit na pana Jacksona.

8
00:00:20,320 --> 00:00:22,600
- Cože?
- Jako odplatu za Fergusovou! Teď.

9
00:00:22,620 --> 00:00:24,610
- Hej!
- Pane Jacksone, jestli jste

10
00:00:24,630 --> 00:00:26,270
<i>v kuchyni, musíte okamžitě</i>
<i>vypadnout. Slyšíte mě?</i>

11
00:00:27,520 --> 00:00:29,240
Ne, nezakročíme proti tobě.

12
00:00:29,270 --> 00:00:31,130
Musíte mě dát na samotku, ne?

13
00:00:31,150 --> 00:00:33,190
- Musíte!
- Ne, jen jsem ti přišel poděkovat.

14
00:00:34,030 --> 00:00:35,230
Pane Jacksone?

15
00:00:39,700 --> 00:00:42,540
Bea! Bea! Bea! Bea!

16
00:01:23,270 --> 00:01:27,610
Překlad: luciasce
Přečas: ja-aja

17
00:01:43,020 --> 00:01:44,580
<i>Proctorová...</i>

18
00:01:45,800 --> 00:01:47,000
<i>Proctorová?</i>

19
00:01:48,520 --> 00:01:49,910
<i>Proctorová?!</i>

20
00:01:50,580 --> 00:01:51,780
Slyšíš mě?

21
00:01:52,210 --> 00:01:53,720
Máš návštěvu.

22
00:01:58,270 --> 00:01:59,750
<i>"Všichni pozor!"</i>

23
00:01:59,770 --> 00:02:03,760
<i>"Všichni pozor!"</i>
........