1
00:01:52,980 --> 00:01:54,310
Ne.

2
00:01:55,950 --> 00:01:57,850
Nech nás být.

3
00:01:59,920 --> 00:02:05,200
Vím, jaký je den. Ale i když
je výročí, letos odmítám.

4
00:02:05,330 --> 00:02:08,530
Nepustím tě ven a nenasytím tě.

5
00:02:09,160 --> 00:02:11,230
A musíš být zticha.

6
00:02:21,440 --> 00:02:27,410
Vím, že víš, že má vnučka
je na návštěvě v tomto domě.

7
00:02:28,850 --> 00:02:31,490
Je nevinná, jako jsem byla i já.

8
00:02:31,620 --> 00:02:35,230
A taková zůstane a není nic,
co můžeš dělat,

9
00:02:35,360 --> 00:02:38,830
protože tě zničím dřív,
než se jí dotkneš!

10
00:02:38,960 --> 00:02:41,160
A teď sklapni!

11
00:02:42,930 --> 00:02:45,100
A nech nás být.

12
00:03:10,460 --> 00:03:14,830
Stěžuj si, jak chceš.
Ven se nikdy nedostaneš!

13
00:03:40,990 --> 00:03:42,890
Jak je to možné?

14
00:03:52,830 --> 00:03:54,770
Jak jsi to udělal?

15
00:03:57,070 --> 00:03:58,930
Ne. Ne.

16
00:03:59,060 --> 00:04:00,910
Ne, prosím!

17
00:04:01,040 --> 00:04:02,980
Ne, ne!

18
00:04:03,110 --> 00:04:05,380
Ano! Ano!

19
00:04:08,180 --> 00:04:09,480
Ne!

20
00:04:21,960 --> 00:04:23,230
Ano!

21
00:04:23,860 --> 00:04:26,400
Ano! Jsem připravena!

22
00:04:26,530 --> 00:04:27,830
Ne!

23
00:04:29,400 --> 00:04:32,510
- Babi?
- Zlato, hrozně mě to mrzí!

24
00:04:32,640 --> 00:04:34,580
........