1
00:00:01,006 --> 00:00:02,517
<i>Viděli jste ve Škorpionu...

2
00:00:02,527 --> 00:00:04,610
Musíme se zbavit dluhu
z půl milionové kauce.

3
00:00:04,620 --> 00:00:07,508
Ručíš Škorpionem?
Garáží, vším?

4
00:00:07,518 --> 00:00:09,461
Buď to, nebo vězení.

5
00:00:09,803 --> 00:00:13,415
Znám tě... jsi reportérka
<i>Shopperu západní Altadenie.</i>

6
00:00:13,425 --> 00:00:15,805
Patty Loganová,
můžu dostat váš autogram

7
00:00:15,815 --> 00:00:18,194
na propouštěcí formulář ze stáže?

8
00:00:19,038 --> 00:00:20,832
- Ahoj, Patty.
- Jo.

9
00:00:23,495 --> 00:00:25,769
Opravdu se mi tento vývoj nelíbí.

10
00:00:25,779 --> 00:00:27,966
- Chci být tvůj právník.
- Co chceš být?

11
00:00:27,976 --> 00:00:30,476
Záleží mi na Cabovi.
Projdu každou knihu práva

12
00:00:30,486 --> 00:00:34,713
a zapamatuji si archaické předpisy,
co ho ochrání. Dokážu to.

13
00:00:34,723 --> 00:00:36,805
Jsem nervózní,
když jsem s tebou sám.

14
00:00:36,815 --> 00:00:38,622
Proč bys měl být nervózní?

15
00:00:38,632 --> 00:00:41,139
Největší strach mám
v restauraci,

16
00:00:41,149 --> 00:00:45,213
blábolím o geniálních věcech
a pak vidím, jak se nudíš.

17
00:01:09,290 --> 00:01:11,298
Nemá krásný hlas?

18
00:01:12,416 --> 00:01:14,156
Je to krásné, že?

19
00:01:22,396 --> 00:01:23,496
Co...?

20
00:01:23,923 --> 00:01:25,740
{\an8}DYNAMIKA TOKU

21
00:01:24,929 --> 00:01:27,659
Posloucháš přednášku,
zatímco hraje má kamarádka?

22
00:01:29,448 --> 00:01:31,881
Myslím, že všechno kromě "ano"
by bylo neobhajitelné.
........