1
00:00:00,880 --> 00:00:04,700
- Takže, odkudpak pocházíte?
- Z Afriky. Moji rodiče byli misionáři.

2
00:00:05,000 --> 00:00:10,180
- Mír...aspoň pro dnešní večer, ano?
- Ti dva se moc rádi nemají.

3
00:00:10,480 --> 00:00:13,900
- Kalibr 45.
- Myslíš 9 mm?

4
00:00:14,200 --> 00:00:19,020
- Tohle říká 45. - Setkala se Tyra s někým? Byl to Kristjon?
- Byl už odsouzen za vraždu a může být nebezpečný.

5
00:00:19,320 --> 00:00:22,540
- V noci jsi byl nějak neklidný.
- Zase jsem měl sen.

6
00:00:22,840 --> 00:00:28,060
- Ruth, pořád ještě běhá?
- Ano. Dělá ji to radost.

7
00:00:28,360 --> 00:00:32,260
- Proč se ptáš zrovna na Jani?
- Je to moje dcera.

8
00:00:32,560 --> 00:00:36,320
- Co jste si, kurva, mysleli?
- To nebyla moje chyba.

9
00:00:38,080 --> 00:00:42,700
- Už přišly identifikace těch koster?
- První várka by už měla být hotová.

10
00:00:43,000 --> 00:00:46,780
Řekl jsi, že už nás nechce.

11
00:00:47,080 --> 00:00:49,300
Byl ještě někdo jiný.

12
00:00:49,600 --> 00:00:53,340
- Vy jste mou matku znal?
- Jsi na ni hodně podobná.

13
00:00:53,640 --> 00:00:57,720
- Co se mezi nima dvěma stalo?
- Máma vždycky stála na straně tvé mámy.

14
00:00:58,560 --> 00:01:01,000
Tati? Tati?

15
00:01:03,040 --> 00:01:05,920
Nevím, co se se mnou teď děje.

16
00:02:56,210 --> 00:02:59,165
<b>Monster S01E04
přeložil jethro</b>

17
00:04:00,800 --> 00:04:03,800
Bolí?

18
00:04:05,720 --> 00:04:09,700
Musíte si někoho najít, ať se vám
na to podívá, než to bude zlé.

19
00:04:10,000 --> 00:04:16,200
Nejhorší je, když je chladno, že?
Pak to ztuhne a pak se cítíte opravdu zle.

20
00:04:16,320 --> 00:04:19,900
Caro...Heddina nevlastní sestra.

21
00:04:20,200 --> 00:04:24,480
Oh... Dreyer.

22
00:04:25,600 --> 00:04:31,200
........