1
00:00:08,540 --> 00:00:09,928
Chlapče!

2
00:00:10,539 --> 00:00:12,910
Příliv se obrací.

3
00:00:14,712 --> 00:00:18,030
Nebudu tě znova varovat!

4
00:00:19,383 --> 00:00:21,901
Lodě! Támhle!

5
00:00:28,073 --> 00:00:30,044
Dánové.

6
00:00:30,244 --> 00:00:31,520
Ďábelští šmejdi.

7
00:00:31,545 --> 00:00:34,874
- Jsou to obchodníci?
- Ne. Přijeli jako vikingové!

8
00:00:35,351 --> 00:00:36,383
Musíme jet!

9
00:00:39,504 --> 00:00:41,355
Jeď, jeď!

10
00:01:28,298 --> 00:01:29,732
Kde je můj syn?

11
00:01:29,932 --> 00:01:31,817
Uhtrede.

12
00:01:32,017 --> 00:01:34,737
Vezmi půl tuctu mužů
a jeďte k řece. Jsou tam pohané.

13
00:01:34,762 --> 00:01:36,484
Budeš je sledovat.
Spočítáš je.

14
00:01:36,509 --> 00:01:37,539
Samozřejmě, otče.

15
00:01:37,564 --> 00:01:39,156
- Nedělej nic víc. Rozumíš?
- Ano, otče.

16
00:01:39,391 --> 00:01:42,111
- Osberte, co se děje?
- Lodě. Viděl jsem na pláži.

17
00:01:42,587 --> 00:01:44,491
- Čí lodě?
- Dánů.

18
00:01:44,691 --> 00:01:46,328
Míří k řece.

19
00:01:47,034 --> 00:01:49,852
Bůh a svatí nás chraňte.
Nemají žádnou duši.

20
00:01:50,052 --> 00:01:51,837
- Musíme se modlit.
- Musíme jednat.

21
00:01:52,037 --> 00:01:54,790
Uhtrede, nebojuj s nimi.
Ani s jedním.

22
00:01:54,990 --> 00:01:56,825
- Vrať se před setměním.
- Ano, otče.

23
00:01:57,025 --> 00:01:58,811
........