1
00:00:00,020 --> 00:00:01,036
Minule ste videli...

2
00:00:01,037 --> 00:00:03,014
Ty žiješ v bordeli?

3
00:00:03,015 --> 00:00:04,866
To si taký dobrý zákazník?

4
00:00:04,867 --> 00:00:06,863
- Monsieur Malcolm.
- Madame Jeanne.

5
00:00:06,864 --> 00:00:08,474
Vyhradila mi... izbu

6
00:00:08,475 --> 00:00:10,285
pretože často cestujem
a starám sa o obchod.

7
00:00:10,286 --> 00:00:11,630
Ian Murray, Pani.

8
00:00:11,631 --> 00:00:13,454
Si syn Jenny a Iana Murraya?

9
00:00:13,455 --> 00:00:14,622
Áno.

10
00:00:14,623 --> 00:00:16,611
Som tvoja teta... Claire.

11
00:00:16,612 --> 00:00:18,985
Na čom presne pracujete

12
00:00:18,986 --> 00:00:20,595
s mojím manželom?

13
00:00:20,596 --> 00:00:24,432
To je skôr otázka
pre pána Malcolma.

14
00:00:24,433 --> 00:00:26,367
Povieš mi v čom pracuješ?

15
00:00:26,368 --> 00:00:28,536
Som tlačiar.

16
00:00:28,537 --> 00:00:31,940
Tlač buričských letákov
nie je taká zisková.

17
00:00:31,941 --> 00:00:33,274
A čo ešte robíš?

18
00:00:33,275 --> 00:00:35,226
Tak trochu pašujem.

19
00:00:35,227 --> 00:00:37,830
- Pašuješ čo?
- Whisky.

20
00:00:38,897 --> 00:00:41,399
Je trochu ľahký, pán Malcolm.

21
00:00:41,400 --> 00:00:43,343
Kdo do pekla ste?

22
00:00:43,344 --> 00:00:45,229
Vypadnite...

23
00:00:47,000 --> 00:00:53,074
Z anglických titulkov preložila mishelka.

24
00:02:24,253 --> 00:02:26,355
- Ešte krok a...
........