1
00:00:38,000 --> 00:00:42,000
Pre www.titulky.com
z odposluchu preložil Gothar

2
00:01:11,000 --> 00:01:19,000
Driving Miss Daisy - Driving

3
00:03:25,000 --> 00:03:33,000
Sherlock Holmes - Discombobulate

4
00:05:29,000 --> 00:05:37,000
Madagascar - Rescue Me

5
00:06:55,975 --> 00:07:03,975
Madagascar - Zoosters Breakout

6
00:08:09,000 --> 00:08:11,000
Ahoj Praha!

7
00:08:18,100 --> 00:08:22,100
Toto je tak trochu časť
môjho životného príbehu.

8
00:08:22,224 --> 00:08:24,515
Dôvod, prečo začínam,
tak ako začínam

9
00:08:24,540 --> 00:08:27,640
s mojim priateľom
Richardom Harveym na klarinete.

10
00:08:32,800 --> 00:08:35,600
A úžasným Nickom Glenniem Smithom na...

11
00:08:36,024 --> 00:08:38,024
...akordeone.

12
00:08:41,048 --> 00:08:46,448
Pred 35 rokmi alebo aj trochu skôr,
som ich stretol po skončení školy.

13
00:08:46,872 --> 00:08:48,872
A založili sme spolu hudobnú skupinu.

14
00:08:48,875 --> 00:08:50,875
Stále spolu hráme.

15
00:08:51,800 --> 00:08:53,900
A nie som si istý, či sme sa zlepšili.

16
00:08:54,024 --> 00:08:56,024
Ale priateľstvo ostáva.

17
00:08:56,048 --> 00:08:58,048
A to je dôležité.

18
00:08:58,072 --> 00:09:01,072
Veľká časť môjho života
a veľká časť mojej hudby je...

19
00:09:02,096 --> 00:09:05,096
...o priateľstvách, ktoré vznikajú.

20
00:09:05,320 --> 00:09:08,020
Takže tento koncert berte ako
malú oslavu.

21
00:09:08,044 --> 00:09:13,644
Som tu iba ja a vy, porozprávame sa,
zahráme vám trochu hudby

22
00:09:13,668 --> 00:09:15,668
Teraz si zahráme...

23
00:09:15,692 --> 00:09:19,792
...vlastne od priateľa,
ktorý mi naozaj chýba.
........