1
00:00:38,020 --> 00:00:39,949
Držte se vlevo.

2
00:00:40,939 --> 00:00:43,045
Počítat do tří, pak pal.

3
00:00:44,318 --> 00:00:47,321
To ani nezkoušej.
Otoč se.

4
00:00:59,844 --> 00:01:01,846
Kde je Sarah?

5
00:01:01,866 --> 00:01:03,983
-V jídelně.
-Jdeme.

6
00:01:06,214 --> 00:01:08,196
Pokračuj.

7
00:01:12,304 --> 00:01:14,546
-Sarah Dayová?
-Ano.

8
00:01:16,433 --> 00:01:18,560
To je Tom.
Věděl, že přijdete.

9
00:01:18,581 --> 00:01:19,624
Dobrý den.

10
00:01:19,645 --> 00:01:22,741
Radši jim odevzdej
zbraň, Tome.

11
00:01:23,732 --> 00:01:27,048
Tom je ochoten nám pomoct,
ale bude muset s námi.

12
00:01:27,934 --> 00:01:29,008
Je tady Donald?

13
00:01:29,029 --> 00:01:32,209
Je v letadle.
Vrátí se asi za dvě hodiny.

14
00:01:35,233 --> 00:01:37,454
-Co se děje?
-Sbal se.

15
00:01:38,330 --> 00:01:40,499
-Dej se do toho, děvče.
-Co to je, sakra?

16
00:01:40,520 --> 00:01:42,647
-Neboj se.
-Nech mě... Dost!

17
00:01:43,533 --> 00:01:44,711
-Nech mě bejt!
-Jdeme.

18
00:01:44,732 --> 00:01:49,800
Nemáte něco míň okázalého?
Jako tepláky a mikinu?

19
00:01:49,852 --> 00:01:51,906
-Nechte mě bejt!
-Pohyb.

20
00:01:54,169 --> 00:01:56,171
Já nikam nechci!

21
00:01:56,223 --> 00:01:59,226
Slyšíte mě?
Já nikam nechci!

22
00:02:01,447 --> 00:02:03,438
........