1
00:00:10,123 --> 00:00:12,702
<i>Jsem Uhtred, syn Uhtreda.</i>

2
00:00:13,319 --> 00:00:15,381
<i>Putoval jsem
na sever do Cumberlandu,</i>

3
00:00:15,406 --> 00:00:18,678
<i>kde se svatému muži zdálo
o otroku, který se stane králem.</i>

4
00:00:18,703 --> 00:00:21,420
- Jsi to ty?
- Jsem Guthred.

5
00:00:21,464 --> 00:00:24,804
<i>Přijel jsem k Dánům
v převleku mrtvého jezdce</i>

6
00:00:24,829 --> 00:00:27,343
<i>a zajistil tak Guthredovo propuštění.</i>

7
00:00:28,093 --> 00:00:32,468
<i>Nad ostatky světce
byl korunován králem.</i>

8
00:00:32,794 --> 00:00:34,792
Postav armádu
a já jí budu velet.

9
00:00:34,793 --> 00:00:36,796
- Vyspi se dobře.
- Dobrou noc.

10
00:00:36,821 --> 00:00:38,732
Máš hezkou sestru.

11
00:00:38,733 --> 00:00:41,242
Ten domýšlivý dlouhovlasý šašek tam

12
00:00:41,267 --> 00:00:43,661
je určitě jen podvodník.

13
00:00:43,662 --> 00:00:47,921
<i>V Eoferwicu se Sasové
vzbouřili proti okupantům,</i>

14
00:00:47,922 --> 00:00:50,636
<i>bratrům Erikovi a Sigefridovi.</i>

15
00:00:50,782 --> 00:00:54,671
<i>Vím, že se bratří pomstí
za to, o co přišli,</i>

16
00:00:54,672 --> 00:00:59,932
<i>a že Kjartan Krutý nepoleví
v pátrání po mrtvém jezdci.</i>

17
00:01:00,132 --> 00:01:03,861
Uhtred, syn Ragnara, je můj.

18
00:01:03,862 --> 00:01:06,411
<i>Osud je vše.</i>

19
00:01:33,200 --> 00:01:37,208
Překlad: hermionablack,
LuAn, Bobisudka

20
00:01:37,215 --> 00:01:40,223
Korekce a časování: hermionablack,
Lord Mazour

21
00:01:40,230 --> 00:01:42,325
Časování na WEBRip:
Standovka

22
00:01:42,525 --> 00:01:46,300
<i><b>POSLEDNÍ KRÁLOVSTVÍ
........