1
00:00:09,819 --> 00:00:11,991
<i>Jsem Uhtred, syn Uhtreda,</i>

2
00:00:12,502 --> 00:00:16,629
<i>Když jsem byl dítě, mou
sestru Thyru napadl Sven</i>

3
00:00:16,868 --> 00:00:19,327
<i>a díval se na její nahotu.</i>

4
00:00:20,575 --> 00:00:23,045
<i>Náš otec se pomstil.</i>

5
00:00:23,492 --> 00:00:25,988
Pak mu vezmu jen jedno oko.

6
00:00:28,048 --> 00:00:30,236
Kjartane, jsi vyhoštěn!

7
00:00:30,410 --> 00:00:35,699
<i>A tak po několika letech Kjartan
vypálil náš dům a zabil naše rodiče.</i>

8
00:00:38,078 --> 00:00:39,667
<i>Myslel jsem, že je Thyra mrtvá.</i>

9
00:00:39,982 --> 00:00:43,232
Nebudu jen postávat a nenechám
si vzít všechno, co mi patří.

10
00:00:43,533 --> 00:00:45,193
<i>Ale žije.</i>

11
00:00:45,218 --> 00:00:48,687
<i>Drží ji v řetězech stejně,
jako jsem byl držen já.</i>

12
00:00:50,014 --> 00:00:52,263
<i>Nezemře jako otrokyně.</i>

13
00:00:52,288 --> 00:00:54,207
<i>Nebude sdílet Haligův osud.</i>

14
00:00:55,518 --> 00:01:00,487
<i>Z nařízení krále Alfréda mě
můj bratr Ragnar našel a osvobodil.</i>

15
00:01:00,488 --> 00:01:05,177
<i>Jak jsem usiloval o pomstu
svého přítele, svého uvěznění</i>

16
00:01:05,178 --> 00:01:07,427
<i>a toho, že mě oddělili od Gisely,</i>

17
00:01:07,428 --> 00:01:10,847
<i>zabil jsem opata
Eadreda, muže božího.</i>

18
00:01:10,848 --> 00:01:16,250
<i>Cenou za to bylo znovuobnovení
slibu věrnosti Alfrédovi z Wessexu.</i>

19
00:01:18,678 --> 00:01:20,297
<i>Osud je vše.</i>

20
00:01:47,403 --> 00:01:51,750
Překlad: hermionablack,
LuAn, Bobisudka

21
00:01:51,760 --> 00:01:54,770
Korekce a časování: hermionablack,
Lord Mazour

22
00:01:54,780 --> 00:01:56,800
Časování na WEBRip:
Standovka

23
........