1
00:00:09,955 --> 00:00:12,298
<i>Jsem Uhtred, syn Uhtreda.</i>

2
00:00:12,963 --> 00:00:16,362
<i>Lady Aethelflaed poslechla
přání svého otce a vzala si</i>

3
00:00:16,363 --> 00:00:19,108
<i>Aethelreda, pána Mercie.</i>

4
00:00:19,187 --> 00:00:22,882
<i>Tím se přiblížil sen
krále Alfréda o Anglii ještě více.</i>

5
00:00:22,975 --> 00:00:25,615
Pane, láska by měla
být něžná a vlídná.

6
00:00:27,291 --> 00:00:31,450
<i>Do šťastnějšího svazku vstoupil otec
Beocca, když si vzal mou sestru Thyru.</i>

7
00:00:31,475 --> 00:00:33,822
Promiňte, lorde Uhtrede.
Jsem Osferth.

8
00:00:33,847 --> 00:00:35,898
Jsi Alfrédův nemanželský syn.

9
00:00:35,923 --> 00:00:38,522
<i>Poté, co mě nepřesvědčili,
abych se k nim přidal,</i>

10
00:00:38,547 --> 00:00:41,146
<i>bratři Erik a Sigefrid ze severu</i>

11
00:00:41,171 --> 00:00:43,288
<i>dobyli město Londýn.</i>

12
00:00:43,313 --> 00:00:47,013
Tvrdíš, že mi sloužíš, a přesto
putuješ do Dánska a zpět.

13
00:00:47,038 --> 00:00:48,368
Jak ti mám věřit?

14
00:00:48,571 --> 00:00:51,402
<i>Alfréd svěřil velení
svých armád Aethelredovi.</i>

15
00:00:51,403 --> 00:00:54,126
Zítra vyrazíme. Rád bych,
abys jela se mnou.

16
00:00:54,151 --> 00:00:55,190
Do bitvy?

17
00:00:55,215 --> 00:00:59,402
<i>A byli jsme posláni, abychom získali
město zpět, nenašli jsme ale ani duši.</i>

18
00:00:59,403 --> 00:01:02,602
Když budeme chtít,
můžeme vytvořit největší armádu,

19
00:01:02,603 --> 00:01:03,762
které tyto břehy kdy viděly.

20
00:01:03,962 --> 00:01:07,746
- Pane! - Ten signál je viditelný
na kilometr daleko nebo dál.

21
00:01:08,363 --> 00:01:11,111
- Thyra!
- Smrt přichází!

22
00:01:11,142 --> 00:01:13,173
Do lesa!
........