1
00:00:35,910 --> 00:00:41,866
<b>KLETBA Z HROBKY MUMIE</b>

2
00:03:42,556 --> 00:03:44,680
Kolik je teď hodin, Johne?

3
00:03:48,645 --> 00:03:53,473
Je přesně o 10 minut víc, než
když ses ptala naposled, drahoušku.

4
00:03:53,566 --> 00:03:57,730
Promiň, ale otec se nikdy
nezdržel na vykopávkách tak pozdě.

5
00:03:59,323 --> 00:04:01,649
Z těch starých hrobek
jsem celá rozechvělá.

6
00:04:02,700 --> 00:04:06,201
No, možná našel něco opravdu zajímavého.

7
00:04:06,789 --> 00:04:10,952
Ano, tuhle canopovou nádobu.

8
00:04:11,168 --> 00:04:14,701
Miláčku, myslel jsem něco opravdu
zajímavého, něco jako krásnou pouštní dívku.

9
00:04:14,796 --> 00:04:18,664
Jediná dívka, která
by to mohla splňovat...

10
00:04:18,759 --> 00:04:20,797
byla mumifikována, a je
stará nejméně 3,000 let.

11
00:04:20,885 --> 00:04:23,839
Ano,ale myslím, že by byla
příliš stará i pro tvého otce.

12
00:04:25,254 --> 00:04:28,950
- To už je lepší. Mohu ti nalít další drink?
- Prosím.

13
00:04:33,524 --> 00:04:36,227
- Asi se snažíte mne dnes opít, pane.
- Proč?

14
00:04:36,900 --> 00:04:40,234
Dnes večer ne. Ale budu se
snažit, až přijedu z Paříže.

15
00:04:40,530 --> 00:04:43,446
Jestli se mi z Paříže
vrátíš, tak ti to dovolím.

16
00:04:44,492 --> 00:04:46,034
Slibuješ mi to?

17
00:04:58,005 --> 00:05:00,245
Annette... má drahá.

18
00:05:13,228 --> 00:05:15,268
Ne, Johne. Nechte ji.

19
00:05:23,446 --> 00:05:25,403
To udělal schválně.

20
00:05:28,130 --> 00:05:29,799
Jsem si jistý, že se mýlíte.

21
00:05:30,242 --> 00:05:32,580
To není náš styl, být neuctivý k mrtvým.

22
00:05:32,615 --> 00:05:34,724
Já vím o vašich způsobech všechno.

23
........