1
00:00:00,540 --> 00:00:04,540
Časovanie a preklad z odposluchu:
M. M.

2
00:00:04,541 --> 00:00:11,541
V jednom prípade som nedokázal dostatočne
porozumieť záznamu rádiového spojenia.

3
00:00:11,542 --> 00:00:15,542
Tam som použil titulok - (nezrozumiteľné).

4
00:00:16,841 --> 00:00:22,675
HIMALÁJISTI
Život je tak krátky

5
00:00:26,912 --> 00:00:29,304
Hurá... sme na štíte!

6
00:00:29,305 --> 00:00:32,136
Haló... sme na štíte!
Hurá!

7
00:00:32,137 --> 00:00:37,999
Zdravíme vás! Mocno vás objímame!
Hurá! Príjem!

8
00:00:38,000 --> 00:00:40,527
Ďakujem vám v mene celej výpravy,

9
00:00:40,528 --> 00:00:44,383
našej krajiny! Ďakujem vám!
Dajte si pozor, chlapci!

10
00:00:44,384 --> 00:00:47,459
Dávam na známosť, že "bielo-červená"

11
00:00:47,460 --> 00:00:52,983
zaviala dnes, 17. februára o 14:30

12
00:00:52,984 --> 00:00:57,840
na najvyššom štíte sveta!

13
00:00:57,841 --> 00:01:04,600
Za všetkých účastníkov výpravy
posiela pozdrav Andrzej Zawada.

14
00:01:09,456 --> 00:01:14,415
Andrzej Zawada je podľa mňa ako aj
celej horolezeckej obce výnimočná postava.

15
00:01:14,416 --> 00:01:20,719
Práve on nám dal nádej na to, že raz
budeme zdolávať najvyššie hory sveta.

16
00:01:20,720 --> 00:01:26,262
Hoci nedosiahol žiaden svetový výkon, je
vedený ako jeden z najlepších himalájistov.

17
00:01:26,263 --> 00:01:31,014
Práve on sa ako prvý odvážil zaútočiť
v zime na najvyššie hory sveta.

18
00:01:31,015 --> 00:01:33,279
Výnimočný bol ešte v niečom:

19
00:01:33,280 --> 00:01:35,695
Nedbal o to, či sám vystúpi na vrchol,

20
00:01:35,696 --> 00:01:39,983
ale výpravy pod jeho vedením sa zapísali
do histórie svetového himalájizmu.

21
00:01:39,984 --> 00:01:46,266
A práve to bolo pre neho najdôležitejšie:
"bielo-červená" vlajka na vrchole.

22
00:01:48,544 --> 00:01:53,591
Slovo "Everest" robilo z neho
........