1
00:00:26,105 --> 00:00:29,815
Pred 5 rokmi

2
00:00:30,405 --> 00:00:32,616
Bože! Bože môj!

3
00:00:37,705 --> 00:00:39,122
Tal, čo sa deje?

4
00:00:39,123 --> 00:00:42,208
Chcú, aby som postavila stan,
na dnešný večer pod hviezdami.

5
00:00:42,209 --> 00:00:44,294
Lenže, neviem,
ako sa stavia.

6
00:00:44,295 --> 00:00:45,991
Kam ide toto?

7
00:00:45,992 --> 00:00:48,256
Staviaš to zle.

8
00:00:48,257 --> 00:00:52,261
Tá tyčka ide na druhú
stranu do oblúku.

9
00:00:53,095 --> 00:00:54,804
Noah, máš veľa roboty.

10
00:00:54,805 --> 00:00:56,973
To je v pohode.
Prídem na to.

11
00:00:56,974 --> 00:01:00,894
Mám do zajtra postaviť
asi 21 búdiek pre vtáky.

12
00:01:01,853 --> 00:01:03,521
Takže, pár minút tu ma nezabije.

13
00:01:03,522 --> 00:01:05,690
- Nevedela som, že si taký zručný.
- Áno.

14
00:01:05,691 --> 00:01:10,570
Nechcem sa chváliť, ale som majster
v stavaní vtáčich búdok.

15
00:01:10,571 --> 00:01:13,531
Chlap, ktorý vie budovať
veci so svojimi rukami,

16
00:01:13,532 --> 00:01:16,618
reprezentuje pračloveka v nás.

17
00:01:19,871 --> 00:01:22,999
- Do riti, to je toľko?
- Áno, prečo? Čo sa deje?

18
00:01:23,000 --> 00:01:25,960
Za 5 minút mám mať prechod prírodou.

19
00:01:25,961 --> 00:01:27,462
Nemohol by si...

20
00:01:28,130 --> 00:01:29,797
Vieš čo? Zabudni.

21
00:01:29,798 --> 00:01:31,716
Nemôžeš za to, že som mimo.

22
00:01:31,717 --> 00:01:34,135
- Nie, chceš, aby som začal?
- Prosím?

23
00:01:34,136 --> 00:01:36,471
........