1
00:00:03,657 --> 00:00:04,668
Jsi v pohodě?

2
00:00:06,866 --> 00:00:09,344
<i>Minule jste viděli...</i>

3
00:00:10,685 --> 00:00:12,277
Asi jí budu říkat Lucy.

4
00:00:12,402 --> 00:00:13,502
Lucy?

5
00:00:13,566 --> 00:00:15,402
- Lucy?
- Lucy?

6
00:00:15,421 --> 00:00:16,647
Lucy?

7
00:00:17,077 --> 00:00:18,633
- Tys vyrostla.
- Jo, to se stává,

8
00:00:18,758 --> 00:00:20,841
ať už u toho jsi, nebo ne.

9
00:00:20,866 --> 00:00:22,037
Kousli ho.

10
00:00:22,401 --> 00:00:23,782
Warrenová.

11
00:00:25,697 --> 00:00:27,930
- Jak mu je?
- Moc dobře ne.

12
00:00:42,529 --> 00:00:44,146
Můžeme trochu zpomalit?

13
00:00:45,115 --> 00:00:46,831
Pořád je vzhůru.

14
00:00:47,683 --> 00:00:49,926
Kde to vůbec jsme?

15
00:00:51,808 --> 00:00:54,486
Zrovna jsme profrčeli tím,
co zbylo z Eerie v Indianě.

16
00:00:54,660 --> 00:00:58,104
Před apokalypsou jsem
tu chvíli byl. Dobrý lidi.

17
00:00:58,623 --> 00:01:01,175
Trochu divný,
ale věděli, jak pařit.

18
00:01:13,746 --> 00:01:14,956
Poručíku Warrenová?

19
00:01:18,762 --> 00:01:19,774
Pozor na toho

20
00:01:23,681 --> 00:01:24,908
zombíka.

21
00:01:43,819 --> 00:01:48,121
Warrenová, vím, že je apokalypsa
a podobně, ale můžeš trochu zpomalit?

22
00:02:06,696 --> 00:02:09,699
- Co to sakra bylo, Warrenová?
- Kam to jedeme?

23
00:02:15,792 --> 00:02:18,154
Bude mít srdeční zástavu!

........