1
00:00:00,994 --> 00:00:04,689
Drahé, je to příliš drahé.

2
00:00:04,995 --> 00:00:06,200
Ne.

3
00:00:06,400 --> 00:00:09,200
Tyhle jsou nejlepší. Nejsladší.

4
00:00:09,280 --> 00:00:12,041
Víte, že Trojská válka
začala kvůli jablku?

5
00:00:12,085 --> 00:00:14,294
Tati, chceš se mnou mluvit?

6
00:00:14,360 --> 00:00:15,420
Vem si to.

7
00:00:17,160 --> 00:00:19,397
Proč se chceš vracet
do té zavšivené díry?

8
00:00:19,694 --> 00:00:22,179
Narodil jsem se ve Státech, tati.
Je to dobrá práce.

9
00:00:22,204 --> 00:00:24,779
Dobrou práci můžeš mít
i tady se mnou. Patříš ke mě.

10
00:00:24,854 --> 00:00:27,014
Posouváme hranice vědy
a toho, co je možné.

11
00:00:27,094 --> 00:00:30,985
Chceš se tam vrátit a dělat nezáživnou,
podhodnocenou, nudnou práci, Christosi?

12
00:00:31,010 --> 00:00:32,374
Chci jít domů, tati.

13
00:00:33,075 --> 00:00:34,972
Christosi, tvůj domov je tady.

14
00:00:34,997 --> 00:00:37,417
Vystuduješ a zůstaneš tady,

15
00:00:37,613 --> 00:00:41,044
se mnou, kam patříš,
v mé laborce, v naší laborce.

16
00:00:41,994 --> 00:00:43,747
Neotáčej se ke mně zády, synu.

17
00:00:44,487 --> 00:00:46,339
Dokážeme spolu velké věci.

18
00:00:51,874 --> 00:00:54,346
Dokonalost sama.
<i>Dokonalost</i>.

19
00:00:54,835 --> 00:00:56,476
Sněť úplně zmizela.

20
00:00:56,790 --> 00:00:58,650
Tohle je vážně něco,
doktore Velleku.

21
00:00:58,750 --> 00:01:00,236
"Něco," Fletchere?

22
00:01:00,750 --> 00:01:03,242
Během jediného dne
jsem vymýtil rudou sněť.

23
00:01:03,550 --> 00:01:08,170
........