1
00:00:01,594 --> 00:00:05,289
Drahé, je to příliš drahé.

2
00:00:05,595 --> 00:00:06,800
Ne.

3
00:00:07,000 --> 00:00:09,800
Tyhle jsou nejlepší. Nejsladší.

4
00:00:09,880 --> 00:00:12,641
Víte, že Trojská válka
začala kvůli jablku?

5
00:00:12,685 --> 00:00:14,894
Tati, chceš se mnou mluvit?

6
00:00:14,960 --> 00:00:16,020
Vem si to.

7
00:00:17,760 --> 00:00:19,997
Proč se chceš vracet
do té zavšivené díry?

8
00:00:20,294 --> 00:00:22,779
Narodil jsem se ve Státech, tati.
Je to dobrá práce.

9
00:00:22,804 --> 00:00:25,379
Dobrou práci můžeš mít
i tady se mnou. Patříš ke mě.

10
00:00:25,454 --> 00:00:27,614
Posouváme hranice vědy
a toho, co je možné.

11
00:00:27,694 --> 00:00:31,585
Chceš se tam vrátit a dělat nezáživnou,
podhodnocenou, nudnou práci, Christosi?

12
00:00:31,610 --> 00:00:32,974
Chci jít domů, tati.

13
00:00:33,675 --> 00:00:35,572
Christosi, tvůj domov je tady.

14
00:00:35,597 --> 00:00:38,017
Vystuduješ a zůstaneš tady,

15
00:00:38,213 --> 00:00:41,644
se mnou, kam patříš,
v mé laborce, v naší laborce.

16
00:00:42,594 --> 00:00:44,347
Neotáčej se ke mně zády, synu.

17
00:00:45,087 --> 00:00:46,939
Dokážeme spolu velké věci.

18
00:00:52,474 --> 00:00:54,946
Dokonalost sama.
<i>Dokonalost</i>.

19
00:00:55,435 --> 00:00:57,076
Sněť úplně zmizela.

20
00:00:57,390 --> 00:00:59,250
Tohle je vážně něco,
doktore Velleku.

21
00:00:59,350 --> 00:01:00,836
"Něco," Fletchere?

22
00:01:01,350 --> 00:01:03,842
Během jediného dne
jsem vymýtil rudou sněť.

23
00:01:04,150 --> 00:01:08,770
........