1
00:00:32,325 --> 00:00:34,412
Prosím, zadejte své heslo.

2
00:00:35,537 --> 00:00:40,887
<i>Pro poslech stiskněte jedničku.
Pro odeslání dvojku. Pro doručenku trojku.</i>

3
00:00:41,459 --> 00:00:44,176
<i>Bo, tady pan Granger.</i>

4
00:00:44,254 --> 00:00:47,967
<i>Právě jsem se to dozvěděl. Je mi to moc líto.</i>

5
00:00:48,508 --> 00:00:51,272
<i>Vím, že jsem tvojí matku neznal,</i>

6
00:00:51,344 --> 00:00:56,232
<i>ale jestli jsi po ní, musela být skvělá.</i>

7
00:00:56,349 --> 00:00:58,152
<i>Jen jsem ti chtěl říct,</i>

8
00:00:58,226 --> 00:01:01,441
<i>že chápu tvou bolest.</i>

9
00:01:01,521 --> 00:01:03,608
<i>Připadá ti to jako konec světa.</i>

10
00:01:03,690 --> 00:01:05,161
<i>Když jsem to samé prožíval já,</i>

11
00:01:05,733 --> 00:01:11,416
<i>kéž by mi tehdy někdo řekl,
ať si tím nenechám zkazit budoucnost.</i>

12
00:01:11,698 --> 00:01:16,040
<i>To stipendium dokazuje,
že jsi jedním z mála, Bo, nato nezapomínej.</i>

13
00:01:16,744 --> 00:01:20,624
<i>Kdybys cokoli potřeboval,
jsem tu pro tebe. Neboj se zavolat.</i>

14
00:01:20,707 --> 00:01:25,713
<i>Konec zprávy. Pro vymazání
stiskněte sedmičku. Pro uložení devítku.</i>

15
00:01:26,796 --> 00:01:27,970
<i>Vymazáno.</i>

16
00:01:38,433 --> 00:01:39,477
Dobře.

17
00:01:41,102 --> 00:01:43,238
Tuhle chceš? Můžeš ji vyměnit.

18
00:01:43,396 --> 00:01:44,440
Tuhle si nechám.

19
00:01:44,522 --> 00:01:47,203
Můžeš všem ukázat, jakou kartu sis vytáhl?

20
00:01:47,275 --> 00:01:49,494
Mně ji neukazuj.

21
00:01:49,569 --> 00:01:52,832
Skvěle, ted' si ji dej do kapsy u košile.

22
00:01:52,906 --> 00:01:56,500
Ujisti se, že ji nevidím
a nemůžu se jí dotknout.

23
00:01:56,576 --> 00:01:59,162
Ted' vezmu jinou kartu.

24
00:01:59,245 --> 00:02:00,882
........