1
00:01:17,737 --> 00:01:19,115
Dobře Nicku,

2
00:01:19,116 --> 00:01:21,323
už budeme končit.

3
00:01:21,324 --> 00:01:23,448
Teď se přesuneme do další části,

4
00:01:23,449 --> 00:01:26,116
které se říká význam přísloví.

5
00:01:26,117 --> 00:01:28,451
Rozumíš tomu?

6
00:01:29,450 --> 00:01:32,285
Víš, co jsou to přísloví?

7
00:01:34,283 --> 00:01:35,284
Ne.

8
00:01:36,284 --> 00:01:37,783
Je to fantazie,

9
00:01:37,784 --> 00:01:40,866
kde mi řekneš, jak tomu rozumíš.

10
00:01:40,867 --> 00:01:42,158
- Dobře.
- Dobře.

11
00:01:42,159 --> 00:01:43,325
Jsou to běžné přísloví,

12
00:01:43,326 --> 00:01:46,201
které lidé

13
00:01:46,202 --> 00:01:47,617
občas říkají.

14
00:01:47,618 --> 00:01:49,368
Možná si je slyšel na ulici,

15
00:01:49,369 --> 00:01:51,368
možná si je slyšel v televizi,

16
00:01:51,369 --> 00:01:52,952
možná od kamaráda,

17
00:01:52,953 --> 00:01:54,451
možná od tvé babičky.

18
00:01:54,452 --> 00:01:56,702
Pár ti jich přečtu, dobře?

19
00:01:56,703 --> 00:01:58,285
- Dobře.
- Dobře.

20
00:01:58,286 --> 00:01:59,536
První je:

21
00:01:59,537 --> 00:02:03,619
"Neříkej hop,
dokud jsi nepřeskočil."

22
00:02:03,620 --> 00:02:05,327
Co si myslíš, že to znamená?

23
00:02:05,328 --> 00:02:08,786
Neříkej hop,
dokud jsi nepřeskočil?

24
00:02:08,787 --> 00:02:10,623
Neříkej hop.

........