1
00:00:06,302 --> 00:00:08,554
<i>To bude posttraumatická stresová psychóza.</i>

2
00:00:08,638 --> 00:00:11,557
Vzpomínka se přehrává jako halucinace.

3
00:00:12,099 --> 00:00:17,188
Takže je někde jinde
a bodá někoho jiného?

4
00:00:21,234 --> 00:00:24,487
- Heroin?
- Spala jsem s chlapy za dávky.

5
00:00:24,570 --> 00:00:26,781
<i>Cora je moje žena. Co jsi jí udělal?</i>

6
00:00:26,864 --> 00:00:28,366
Ty nic nevíš, co?

7
00:00:31,035 --> 00:00:34,163
Coro, Bůh neposlouchá.

8
00:00:36,457 --> 00:00:39,836
<i>Zmizela v červenci 2012.</i>

9
00:00:39,919 --> 00:00:42,505
Za dva měsíce se objevila

10
00:00:42,588 --> 00:00:43,881
v léčebně v Poughkeepsie.

11
00:00:44,799 --> 00:00:46,759
Ukažte mi, jak si to píchnete.

12
00:00:49,220 --> 00:00:51,264
Vy nevíte, jak se to dělá, co?

13
00:00:51,347 --> 00:00:52,473
Není to pravda.

14
00:00:52,557 --> 00:00:56,018
Nic z toho, čemu jste věřila, není pravda.

15
00:00:58,145 --> 00:00:59,772
Tak co se mi stalo?

16
00:01:00,857 --> 00:01:02,650
Jak se dnes cítíš, Coro?

17
00:01:24,130 --> 00:01:27,049
<i>Jen jsem s ním chtěl mluvit.</i>

18
00:01:27,133 --> 00:01:29,886
On najednou vyletěl a napadl mě.

19
00:01:30,636 --> 00:01:33,264
On takový je, už to udělal.

20
00:01:33,806 --> 00:01:35,933
Svědci v baru říkali,
že jste ho provokoval.

21
00:01:36,017 --> 00:01:38,561
Ne. On něco provedl mé ženě.

22
00:01:39,145 --> 00:01:42,106
Tohle všechno je kvůli němu.

23
00:01:43,608 --> 00:01:45,693
<i>Takže znáte Coru Tannettiovou?</i>

24
00:01:48,154 --> 00:01:49,363
Ano, ze zpráv.

25
........