1
00:00:07,461 --> 00:00:08,462
Tak jdeš?

2
00:00:09,380 --> 00:00:12,091
<i>Máme DNA z těch krvavých skvrn.</i>

3
00:00:12,174 --> 00:00:15,636
Patří Coře. Její DNA je po celé té dece.

4
00:00:15,720 --> 00:00:20,182
<i>Otázek, které obklopují</i>
<i>vražedkyni Coru Tannettiovou</i>, <i>jen přibylo.</i>

5
00:00:20,266 --> 00:00:24,311
<i>Coro, chápete,</i>
<i>že tohle pro vás nevypadá dobře?</i>

6
00:00:24,395 --> 00:00:26,313
- Já nikoho nezabila.
- Jiného.

7
00:00:26,397 --> 00:00:28,607
Nezabila jste nikoho jiného.

8
00:00:29,191 --> 00:00:30,651
<i>Já už to takhle nechci.</i>

9
00:00:31,819 --> 00:00:33,279
Musíš se odstěhovat.

10
00:00:34,488 --> 00:00:37,199
Právnička si myslí,
že bych měla přijmout tu dohodu.

11
00:00:37,283 --> 00:00:39,326
Ne, teď to nedělejte.

12
00:00:39,410 --> 00:00:40,411
<i>Možná mám stopu.</i>

13
00:00:41,454 --> 00:00:44,623
<i>Slyšel jsem, že se zajímáš o Beverwyck.</i>

14
00:02:56,380 --> 00:02:58,215
<i>911, jak vám mohu pomoci?</i>

15
00:02:58,299 --> 00:03:00,801
Potřebuji pomoc, někoho postřelili.

16
00:03:01,969 --> 00:03:03,721
Heron Road 4245.

17
00:03:10,060 --> 00:03:11,854
<i>Pane, jste tam ještě?</i>

18
00:03:47,723 --> 00:03:49,767
Tohle jsem nám koupil do vody,

19
00:03:49,850 --> 00:03:51,143
to snad víš, ne?

20
00:03:51,685 --> 00:03:54,605
Jasně, ale mně se to takhle líbí.

21
00:04:39,858 --> 00:04:40,734
Jsi v pořádku?

22
00:04:42,695 --> 00:04:43,612
Víc.

23
00:04:58,794 --> 00:04:59,670
Harry?

24
00:05:01,589 --> 00:05:02,465
Harry?

........