1
00:00:15,095 --> 00:00:20,868
"Devětset let po Velkém Ňůku:
Člověk zničil svět, který stvořil.

2
00:00:20,870 --> 00:00:26,816
Z temnot, hlouposti a radioaktivních
rozvalin vznikl nový řád..."

3
00:00:28,692 --> 00:00:32,529
"...a svět byl woggo."

4
00:00:32,529 --> 00:00:36,575
"...a svět byl woggo."
(V jazyce předků to znamenalo "šílený".)

5
00:01:02,476 --> 00:01:09,441
AMERICA 3000
Titulky: Mistic JOE

6
00:01:59,449 --> 00:02:02,994
<i>Mě a pár dalších
plugotů chytily.</i>

7
00:02:03,369 --> 00:02:05,913
<i>"Plugoti", tak nám
říkají fraule.</i>

8
00:02:07,040 --> 00:02:10,585
<i>To jsou fraule.
Řídí všechno.</i>

9
00:02:11,878 --> 00:02:15,590
A to jsem já, Gruss,
vězeň v táboře Frisek.

10
00:02:20,803 --> 00:02:22,972
<i>To je jejich vůdkyně, Tiara,</i>

11
00:02:23,139 --> 00:02:26,809
<i>která v rychlosti
rozhodne, co s námi bude.</i>

12
00:02:27,268 --> 00:02:30,771
<i>Nemusím bejt génius,
aby mi bylo jasný, že to bude "neggy".</i>

13
00:02:31,063 --> 00:02:33,316
<i>To znamená "dost blbý".</i>

14
00:02:35,693 --> 00:02:37,737
Osévač.

15
00:02:38,362 --> 00:02:43,534
Macho... Macho... Macho.

16
00:02:44,994 --> 00:02:49,415
<i>Fraule nazývají své otroky "macho".
Obstarají všechnu těžkou práci.</i>

17
00:02:49,540 --> 00:02:52,159
<i>Tím bych se stát nechtěl.</i>

18
00:03:01,635 --> 00:03:03,679
Kurážný.

19
00:03:12,938 --> 00:03:14,773
Osévač.

20
00:03:15,149 --> 00:03:17,151
Macha, označte je.

21
00:03:17,568 --> 00:03:22,990
<i>Osévačí slouží k jedinému.
K tvoření malých fraulí.</i>

22
00:03:23,032 --> 00:03:26,777
<i>Tiara vybrala Korvise
pro svou dceru, Venu.</i>
........