1
00:00:12,348 --> 00:00:14,015
Nevím, co ti mám říct.

2
00:00:14,017 --> 00:00:16,417
Ztratil jsem hodinu
posloucháním toho,

3
00:00:16,419 --> 00:00:18,419
jak ten kluk
řadil své oblíbené Ipy.

4
00:00:18,421 --> 00:00:22,690
- Má práci? - Počítá se
vaření piva ve vaně?

5
00:00:25,161 --> 00:00:27,061
Možná má dobrou rodinu.

6
00:00:27,563 --> 00:00:30,831
Upřímně, bojím se zeptat.

7
00:00:30,833 --> 00:00:34,768
- Upřímnou soustrast.
- Máš štěstí, že nemáš dceru.

8
00:00:36,405 --> 00:00:40,174
Čemu vděčím za to potěšení?

9
00:00:40,176 --> 00:00:42,743
Proč musíš takhle
zraňovat mé city?

10
00:00:43,679 --> 00:00:45,780
Mluvíme spolu,
protože jsme přátelé.

11
00:00:45,782 --> 00:00:48,049
Jistě.

12
00:00:48,351 --> 00:00:51,519
Vy Američani pořád pracujete.

13
00:00:51,521 --> 00:00:55,489
Fajn. Chci navštívit Mountebank.

14
00:00:55,491 --> 00:00:57,891
Prý je to krásné městečko.

15
00:00:58,027 --> 00:01:01,328
- Už jsem říkal...
- Vím, co jsi říkal.

16
00:01:01,330 --> 00:01:04,765
- Je mi to jedno.
- Sakra.

17
00:01:04,767 --> 00:01:08,402
No tak. Nebuď taková malá čubka.

18
00:01:17,313 --> 00:01:20,414
Phillipe? Jsi tam ještě?

19
00:01:20,416 --> 00:01:22,450
Jo, jsem tady.

20
00:01:22,852 --> 00:01:26,454
Slyšel jsi, že je
Mountebank krásné městečko.

21
00:01:26,456 --> 00:01:28,889
Je mi jedno, co si myslíš.

22
00:01:28,891 --> 00:01:31,125
Jsi dobrý přítel.

23
00:01:41,771 --> 00:01:43,204
Jo, jsem tady.
........