1
00:00:06,661 --> 00:00:08,438
<i>V predchádzajúcich častiach "Ghost Wars"...</i>

2
00:00:08,473 --> 00:00:11,179
Pôjdu po tebe
a ja ťa nedokážem ochrániť.

3
00:00:11,235 --> 00:00:12,874
Hneď opustíš toto mesto,

4
00:00:12,894 --> 00:00:15,065
alebo sa zariadime po starom.

5
00:00:15,091 --> 00:00:16,266
Vezmite ho dnu.

6
00:00:16,323 --> 00:00:17,571
No tak, Doug.

7
00:00:17,739 --> 00:00:19,014
Prestaň. Poďme.

8
00:00:19,185 --> 00:00:20,637
Všetkých nás odsudzujete do pekla.

9
00:00:20,847 --> 00:00:22,843
Chová sa, akoby to nebol on.

10
00:00:22,890 --> 00:00:26,632
Marcus vykazuje jednoznačné známky
démonickej posadnutosti.

11
00:00:26,757 --> 00:00:28,234
Marcus!

12
00:00:28,295 --> 00:00:32,525
Nápor všetkých pekelných nepriateľov!

13
00:00:35,200 --> 00:00:36,391
Vy ste ho zabili.

14
00:03:00,609 --> 00:03:06,625
<font color=#0080ff>Preklad: dusanho</font>

15
00:04:51,553 --> 00:04:53,156
Nie je to to najlepšie, čo mám.

16
00:04:53,176 --> 00:04:55,928
Bežne používam maslo,
ale prakticky máme vojnové prídely,

17
00:04:55,941 --> 00:04:58,615
tak som musela použiť jablkovú šťavu.
Doba spotreby uplynie o týždeň.

18
00:04:59,093 --> 00:05:01,572
Páni, to vyzerá chutne.
Ďakujem, Carol.

19
00:05:02,734 --> 00:05:05,463
Počuj, dúfala som, že by si
mi mohla s niečím pomôcť.

20
00:05:05,827 --> 00:05:08,928
Potrebujem niekoho,
kto by na veci dozeral.

21
00:05:09,053 --> 00:05:11,860
Stále ma informoval o tom,
čo sa deje.

22
00:05:12,589 --> 00:05:14,452
Chceš, aby som špehovala ľudí?

23
00:05:14,483 --> 00:05:16,064
Nie, nie.

........