1
00:00:00,062 --> 00:00:01,400
<i>V minulých dílech Travelers...</i>

2
00:00:01,433 --> 00:00:03,015
- FBI.
- Ted Bishop.

3
00:00:03,040 --> 00:00:06,554
<i>Let 329 do Washingtonu
spadne ve 14:53.</i>

4
00:00:08,469 --> 00:00:11,373
Vy nejste záchranný
tým, který jsem očekával.

5
00:00:11,398 --> 00:00:14,111
Cestovateli 3569,
vítejte ve 21. století.

6
00:00:14,158 --> 00:00:16,625
- Neviděls moje kapky?
- O co jde, chlape?

7
00:00:16,661 --> 00:00:18,761
- Dej mi je zpátky!
- Tady, je to dobrá věc,

8
00:00:18,796 --> 00:00:21,163
když ti to pomáhá
se závislostí, ne?

9
00:00:21,198 --> 00:00:22,764
- Já to vím.
- Co?

10
00:00:22,799 --> 00:00:23,966
Že jsi těhotná.

11
00:00:24,001 --> 00:00:26,335
Jen hledám
chybějící kousky.

12
00:00:26,370 --> 00:00:30,339
Možná, nejlepší definice
někoho, je těmi, které ovlivnil.

13
00:00:40,784 --> 00:00:42,316
"Helix".

14
00:00:42,352 --> 00:00:45,766
- "Sandstorm"?
- Důkaz.

15
00:00:49,917 --> 00:00:53,796
<i><font color="#ff0000">Helix2777:</font> To nebude problém.
<font color="#ff8000">Sandstorm:</font> Budeš to mít už zítra?</i>

16
00:01:03,072 --> 00:01:05,206
Máš to tady?

17
00:01:05,975 --> 00:01:07,956
Donesl jsi to?

18
00:01:10,613 --> 00:01:13,454
Udržuj to
v chladu a v suchu.

19
00:01:16,385 --> 00:01:20,971
Už bychom si neměli nikdy psát.
Všechno musíš vymazat.

20
00:01:25,360 --> 00:01:26,958
Já mám hotovo.

21
00:01:26,983 --> 00:01:29,241
- Rozumím.
<i>- Díky.</i>

22
........