1
00:00:16,094 --> 00:00:18,603
Transparent S04E01
Pravidelná objednávka

2
00:00:18,803 --> 00:00:19,803
překlad & korekce
witch.rch & mr.crow

3
00:00:51,844 --> 00:00:55,931
Chodím ven už dlouho

4
00:00:55,973 --> 00:00:58,726
s úmyslem

5
00:00:58,768 --> 00:01:01,437
si někoho najít.

6
00:01:01,479 --> 00:01:03,355
A nejde jen o sex,

7
00:01:03,397 --> 00:01:08,944
ale o představu, že
najdu i sama sebe.

8
00:01:11,280 --> 00:01:16,243
Poslední dobou.... jsem osamocená.

9
00:01:16,285 --> 00:01:21,123
Svět je tak... hrozný.

10
00:01:21,165 --> 00:01:22,750
Temný.

11
00:01:22,792 --> 00:01:26,545
Víte, ten strach.

12
00:01:26,587 --> 00:01:29,423
A cítím se úplně mimo
tenhle svět.

13
00:01:32,843 --> 00:01:35,221
A pak...

14
00:01:37,890 --> 00:01:39,892
někoho potkáš.

15
00:01:42,520 --> 00:01:45,356
A vidíš vše jasněji.

16
00:01:45,397 --> 00:01:48,234
A to

17
00:01:48,275 --> 00:01:50,069
je vším.

18
00:01:52,822 --> 00:01:56,116
Znenadání jste zpět v tomhle světě.

19
00:01:56,158 --> 00:01:58,160
<i>Bože,</i>

20
00:01:58,202 --> 00:02:00,788
<i> dej mi trpělivost , abych snášel</i>

21
00:02:00,830 --> 00:02:04,083
<i>věci, které nemůžu změnit,</i>

22
00:02:04,124 --> 00:02:06,961
<i>dej mi sílu změnit věci, které
změnit můžu,</i>

23
00:02:07,002 --> 00:02:10,297
<i>dej mi moudrost,
abych to od sebe odlišil.</i>

24
00:02:10,339 --> 00:02:12,550
........