1
00:00:01,205 --> 00:00:04,373
<i> překlad a synchro: f1nc0
- Titulky.com - </i>

2
00:00:32,518 --> 00:00:35,062
<i> Tohle změní všechno. </i>

3
00:00:40,397 --> 00:00:42,370
<b>5x12 - Pátrání po Oswaldovi... a po Kuřeti</b>

4
00:00:42,405 --> 00:00:44,070
Nalevo!

5
00:00:44,071 --> 00:00:45,446
Napravo!

6
00:00:45,447 --> 00:00:49,157
- A prostě... všude!
- Rychleji, Windshear!

7
00:00:56,750 --> 00:01:00,169
- Nejsem si jista, kde jsme se mýlili.
- Řeknu ti to.

8
00:01:00,170 --> 00:01:03,132
Sledovali jsme další stopu
milého tátova deníčku smrti,

9
00:01:03,215 --> 00:01:05,508
a zavedl nás zas do pasti.
To je mi šok.

10
00:01:05,509 --> 00:01:09,388
Jsme blízko, Dagure. Cítím to.
Musíme pátrat dál.

11
00:01:09,471 --> 00:01:11,265
Oswald by se nás nevzdal.

12
00:01:11,348 --> 00:01:13,767
Jediné, k čemu se blížíme víc...
je jen Valhalla!

13
00:01:13,851 --> 00:01:18,284
Ty hledáš "stopy" v kdovíjaké...
bezvýznamné hatmatilce.

14
00:01:18,605 --> 00:01:21,233
A věř mi, jako někdo, kdo
strávil většinu svého života

15
00:01:21,316 --> 00:01:23,360
v různých... stavech
a existenčních krizích,

16
00:01:23,444 --> 00:01:25,988
já poznám význam slova
"bezvýznamné"!

17
00:01:26,071 --> 00:01:29,198
Jdu domů.
Dělej, co chceš, ale já

18
00:01:29,199 --> 00:01:31,910
nepřestanu, dokud našeho
otce nenajdu.

19
00:01:31,994 --> 00:01:36,498
Prosím Heather, nenech se zabít.
Mít ségru je bezva.

20
00:01:50,846 --> 00:01:55,434
- Copak, jarní úklid?
- Konec plísnivých ozdob v chajdě?

21
00:01:55,517 --> 00:01:57,644
Sím tebe... kdybych uklízela,
poznali by jste to všichni.

........