1
00:00:02,850 --> 00:00:04,225
Viděli jste...

2
00:00:04,226 --> 00:00:05,893
Neříkali jste si někdy,
že bych se mohl v životě

3
00:00:05,894 --> 00:00:07,228
trochu víc snažit?

4
00:00:07,229 --> 00:00:08,771
A co ta tvoje hra?

5
00:00:08,772 --> 00:00:11,024
Je to jen hra.

6
00:00:11,025 --> 00:00:12,984
<i>Gratuluju.</i>

7
00:00:12,985 --> 00:00:14,110
<i>Porazil jsi Bioticy.</i>

8
00:00:14,111 --> 00:00:16,029


9
00:00:16,030 --> 00:00:17,447
Co tu děláte,
co jste zač?

10
00:00:17,448 --> 00:00:19,449
Všechno, cos viděl v
Biotických válkách je pravda.

11
00:00:19,450 --> 00:00:20,533
Hra je jen

12
00:00:20,534 --> 00:00:21,951
výcvikový prostředek.

13
00:00:21,952 --> 00:00:23,411
Pomůžeš nám zachránit svět.

14
00:00:23,412 --> 00:00:25,205
To je přece jasný,
musíme zapadnout.

15
00:00:26,957 --> 00:00:28,249
Chcete mi tvrdit, že lék na opar

16
00:00:28,250 --> 00:00:29,625
jednou zničí celé lidstvo?

17
00:00:29,626 --> 00:00:31,294
V den přistání na Měsíci

18
00:00:31,295 --> 00:00:33,212
byla v Pi Pi Gamma velká párty.

19
00:00:33,213 --> 00:00:34,464
Sakra.

20
00:00:34,465 --> 00:00:35,590
Pokud zabráníme tomu,
aby Dr. Kronish

21
00:00:35,591 --> 00:00:36,674
dostal opar,

22
00:00:36,675 --> 00:00:37,884
nikdy se nestane vědcem,

23
00:00:37,885 --> 00:00:39,010
a k ničemu dalšímu

24
00:00:39,011 --> 00:00:40,136
už nikdy nedojde!
........