1
00:03:53,216 --> 00:03:58,216
Kangaxx uvádza:

2
00:04:03,816 --> 00:04:07,716
VÁŽKA PRE KAŽDÚ MŔTVOLU

3
00:05:04,429 --> 00:05:05,638
Prejdite ďalej a počkajte.

4
00:05:08,642 --> 00:05:11,144
- Čo potrebujete?
- Môj vnuk zmizol.

5
00:05:11,311 --> 00:05:12,652
- Kedy?
- Dnes ráno.

6
00:05:12,687 --> 00:05:14,730
- Kde bol naposledy?
- Asi pred univerzitou.

7
00:05:14,731 --> 00:05:17,692
- Hľadali ste ho?
- Samozrejme, ako vždy.

8
00:05:19,069 --> 00:05:21,237
Ale tentoraz vôbec neprišiel domov.

9
00:05:23,824 --> 00:05:24,908
Choďte ďalej.

10
00:05:26,117 --> 00:05:27,827
Posaďte sa.

11
00:05:37,629 --> 00:05:38,796
Počúvaj...

12
00:05:38,797 --> 00:05:41,174
Teraz ťa privediem pred súd
živého a zdravého...,

13
00:05:41,209 --> 00:05:42,049
...ale nabudúce...,

14
00:05:42,342 --> 00:05:45,511
nebudúce ti rozmlátim hlavu
priamo tam, kde ťa chytím.

15
00:05:45,762 --> 00:05:49,348
Ty špinavý hajzel,
čo ide po ženách a deckách...

16
00:05:49,349 --> 00:05:52,060
Inšpektor, inšpektor.
Nedokážem sa ovládať...

17
00:05:53,436 --> 00:05:55,771
Paolo, komisár ťa chce vidieť.

18
00:05:57,524 --> 00:05:59,776
Môj šéf ťa tentoraz
zachránil...

19
00:06:03,372 --> 00:06:05,447
Gino, zober to staré prasa...

20
00:06:22,215 --> 00:06:23,466
Dobrý masaker...

21
00:06:24,593 --> 00:06:25,517
Kto to bol?

22
00:06:25,552 --> 00:06:29,222
Volal sa Franco Perroti,
narkoman a asi aj díler.

23
00:06:29,806 --> 00:06:31,682
........