1
00:00:06,080 --> 00:00:08,100
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:08,190 --> 00:00:11,210
Jestli chceš tu lebku,
tak ihned propusť Flicka.

3
00:00:11,810 --> 00:00:14,190
- Cos mu to udělal?
- Nakazil jsem ho.

4
00:00:14,230 --> 00:00:17,350
<i>Karmínovci napadají lidi
stejně tak jako elfy. Co navrhujete?</i>

5
00:00:17,410 --> 00:00:21,060
- Spojenectví. - Pokud si ho
vezmu, bude to za mých podmínek.

6
00:00:21,080 --> 00:00:23,550
<i>Tohle je Rigův vrchní
poručík jménem Valcaa.</i>

7
00:00:23,590 --> 00:00:27,190
Může nás zavést ke generálu Rigovi.
Můžeme zabránit občanské válce.

8
00:00:27,350 --> 00:00:29,460
<i>Ty chceš Allanona
a já chci ochránit Wila,</i>

9
00:00:29,520 --> 00:00:30,880
takže odejdeme s oběma.

10
00:00:30,920 --> 00:00:33,720
<i>Kvůli lebce
bude zapotřebí Shannarovy krve</i>

11
00:00:33,770 --> 00:00:36,680
<i>- a druida, abyste se pro ni
mohli vydat.</i> - Támhle je Stinný důl.

12
00:00:36,720 --> 00:00:40,260
<i>- To nemůže být on.</i> - Rád vás
poznávám. Já jsem Shea Ohmsford.

13
00:00:40,460 --> 00:00:42,810
Shannara!

14
00:00:44,390 --> 00:00:47,390
Něco mi to říkalo.
Co je to "Shannara"?

15
00:00:47,680 --> 00:00:49,590
To jsi ty.

16
00:01:27,060 --> 00:01:29,120
Pokud to nepřežiju,

17
00:01:29,860 --> 00:01:32,660
tak chci, abys něco věděl, Allanone.

18
00:01:33,860 --> 00:01:38,940
Pořád si říkám,
že jsem ti měl ukázat jiný směr,

19
00:01:39,570 --> 00:01:43,900
když jsi tehdy před lety
přijel do Stinného dolu.

20
00:01:44,790 --> 00:01:48,100
Tu volbu jsem neudělal já ani ty.

21
00:01:48,140 --> 00:01:51,300
Neurčil jsem Sheův osud.

22
00:01:51,900 --> 00:01:53,900
Ani Wilův.
........