1
00:00:00,333 --> 00:00:04,088
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:07,355 --> 00:00:10,444
Nikdo z našich řad nepadne.

3
00:00:11,088 --> 00:00:13,844
<i>Ani jeden. Kupředu!</i>

4
00:00:15,422 --> 00:00:17,355
Tam! Rychle!

5
00:00:24,466 --> 00:00:26,911
- Rozptylte se, hned!
- Chraňte krále!

6
00:00:28,400 --> 00:00:30,088
Ne!

7
00:03:36,777 --> 00:03:39,155
Neměj obavy, mladý Henry.

8
00:03:39,666 --> 00:03:41,711
Buď statečný.

9
00:03:44,266 --> 00:03:46,422
Protože jsi statečný.

10
00:04:06,577 --> 00:04:10,200
Čelíme strašlivé výzvě
a možnosti ztrát.

11
00:04:11,577 --> 00:04:13,866
Naše životy...

12
00:04:14,711 --> 00:04:16,644
Náš způsob života...

13
00:04:18,000 --> 00:04:20,155
Vše visí na vlásku.

14
00:04:20,730 --> 00:04:25,111
Vše je křehké jako sklenice
visící nad zemí za pouhý drátek.

15
00:04:25,177 --> 00:04:29,880
Jako bychom se modlili,
aby z mračen nespadla ani jedna kapka.

16
00:04:34,777 --> 00:04:36,688
A přesto se usmívám.

17
00:04:38,288 --> 00:04:41,711
Budeme bojovat a krvácet.

18
00:04:43,311 --> 00:04:45,311
A přesto se usmívám.

19
00:04:46,755 --> 00:04:48,800
Budeme čelit lidem,

20
00:04:49,400 --> 00:04:52,200
kteří se do
své situace dostali buď náhodou,

21
00:04:52,288 --> 00:04:55,488
nebo kvůli tomu,
že jsou to vrazi lačnící po krvi.

22
00:04:55,688 --> 00:04:57,933
Skoncujeme to se všemi.

23
00:04:58,370 --> 00:05:02,577
Dnešek bude
ve znamení útoku i smutku.

24
........