1
00:00:41,867 --> 00:00:43,790
<i>Než jsi se narodila</i>

2
00:00:43,827 --> 00:00:47,548
<i>byl Amsterdam uchvácen
jednou květinou.</i>

3
00:00:47,664 --> 00:00:50,213
<i>Tulipánem.</i>

4
00:00:50,333 --> 00:00:53,212
<i>Přišly sem z velké dálky,
až z Východu,</i>

5
00:00:53,336 --> 00:00:55,384
<i>a byly tak vzácné a překrásné,</i>

6
00:00:55,505 --> 00:00:59,601
<i>že lidé přicházeli
o rozum, jak je chtěli.</i>

7
00:00:59,718 --> 00:01:03,848
<i>Bohatí i chudí utráceli
a půjčovali si peníze,</i>

8
00:01:03,972 --> 00:01:05,770
<i>aby koupili cibulky,</i>

9
00:01:05,891 --> 00:01:09,521
<i>jejichž cena pořád stoupala.</i>

10
00:01:09,644 --> 00:01:14,115
<i>Žádná ale ne víc, než u
vzácných pruhovaných tulipánů,</i>

11
00:01:14,232 --> 00:01:16,451
<i>kterým říkali lamače.</i>

12
00:01:18,904 --> 00:01:20,781
<i>Jeden nový lamač se
objevil z ničeho nic</i>

13
00:01:20,906 --> 00:01:24,706
<i>jako Božím zásahem
a změnil život mnoha lidí.</i>

14
00:01:24,826 --> 00:01:29,206
<i>Bílá květina s božským
karmínovým proužkem</i>

15
00:01:29,331 --> 00:01:32,301
<i>naprosto převrátila naše životy.</i>

16
00:01:32,417 --> 00:01:36,718
<i>Můj a mojí paní Sophie.</i>

17
00:02:02,056 --> 00:02:03,156
Sophie!

18
00:02:09,460 --> 00:02:10,877
Musíme jít!

19
00:02:10,997 --> 00:02:13,125
Abatyše volá!

20
00:02:13,250 --> 00:02:16,094
<i>Ale to teprve všechno mělo přijít,
když Sophie vyměnila svůj život</i>

21
00:02:16,211 --> 00:02:20,307
<i>v St. Ursule za svatbu
s Cornelisem Sandvoortem.</i>

22
00:02:20,423 --> 00:02:23,117
- Pojď.
- Svatba je bezpečný přístav.

23
........