1
00:00:00,111 --> 00:00:02,377
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,444 --> 00:00:04,666
- Co tady děláš?
<i>- Zase se mi zjevila Amberle.</i>

3
00:00:04,711 --> 00:00:07,622
Říkala, že je zlo už skoro
tady a že jsi naší poslední nadějí.

4
00:00:07,666 --> 00:00:09,866
Předpověděl jsi
příchod nového druida.

5
00:00:09,880 --> 00:00:12,288
<i>Někoho, kdo má vrozenou magii.</i>

6
00:00:12,311 --> 00:00:14,111
Tohle mi Allanon svěřil do péče.

7
00:00:14,155 --> 00:00:15,955
<i>Myslím, že by nám to mohlo pomoci.</i>

8
00:00:16,044 --> 00:00:17,822
<i>To zlo ve mně...</i>

9
00:00:18,266 --> 00:00:22,444
Když jsem tu věc ovládala,
tak se mi to celkem líbilo.

10
00:00:27,488 --> 00:00:29,466
<i>Nikdy jsem ti nechtěl ublížit.</i>

11
00:00:29,577 --> 00:00:31,622
<i>Nic se neděje.
Jak ti mohu pomoci?</i>

12
00:00:31,711 --> 00:00:35,200
<i>Dovolil jsi,
aby tě Dagda Mor ovládal.</i>

13
00:00:36,400 --> 00:00:38,955
<i>A teď tě ovládá ten meč.</i>

14
00:00:39,400 --> 00:00:42,800
<i>Ve jménu Černého mága
zabírám tuto pevnost.</i>

15
00:01:12,410 --> 00:01:14,810
Karmínovci napadli Arborlon.

16
00:01:18,860 --> 00:01:20,700
Tělo je ještě teplé.

17
00:01:22,320 --> 00:01:25,790
Nevidíš další Vyvolené?
Mělo by jich tu být ještě šest.

18
00:01:27,950 --> 00:01:30,810
Stopy vedou na východ do lesa.

19
00:01:35,520 --> 00:01:37,700
Kolik tu bylo Karmínovců?

20
00:01:37,790 --> 00:01:39,770
Moc.

21
00:01:42,660 --> 00:01:44,840
Vyvolení jsou opatrovatelé Ellcrys.

22
00:01:44,880 --> 00:01:46,840
Riga tím říká jasnou zprávu.

23
00:01:46,900 --> 00:01:49,060
Kdokoliv bude
ochraňovat magii, zemře.
........