1
00:00:00,000 --> 00:00:03,323
Subtitles by VIU
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

2
00:00:10,624 --> 00:00:12,220
Nikde nikdo?

3
00:00:12,560 --> 00:00:14,630
Pokusím se ji léčit.

4
00:00:32,960 --> 00:00:35,510
Je v pořádku?
Na první pohled vypadá dobře.

5
00:00:35,730 --> 00:00:38,080
Pokud jde o zástavu srdce

6
00:00:38,270 --> 00:00:40,520
vrátil jsem ji zpět k životu.

7
00:00:43,440 --> 00:00:45,020
Nemusíte mi děkovat...

8
00:00:47,310 --> 00:00:48,830
Vy šílenej pitomče.

9
00:00:50,010 --> 00:00:51,950
Zbláznil jste se kvůli tomu,
že jste si zranil kvůli ní ruku?

10
00:00:51,950 --> 00:00:55,970
Chtěl jste jí to vrátit?
Jak jste ji mohl honit?

11
00:00:56,320 --> 00:00:59,840
Nevěděla jsem, že jste
až tak šílený. Mělo mi to dojít.

12
00:01:01,090 --> 00:01:02,940
Jestli se mé pacientce něco stane,

13
00:01:03,290 --> 00:01:05,440
jste mrtvej kus, debile.

14
00:01:06,016 --> 00:01:07,317
Yeon Kyung, pojďme.

15
00:01:12,622 --> 00:01:15,058
Váš přítel nic špatného neudělal.

16
00:01:31,007 --> 00:01:34,311
Co to je?
Co to tady má? Podívejte se.

17
00:01:34,511 --> 00:01:36,546
Nemá na konečcích prstů krev?

18
00:01:38,415 --> 00:01:41,184
Co jí ten magor udělal?

19
00:01:42,319 --> 00:01:44,221
- Holtera.
- Co?

20
00:01:44,221 --> 00:01:45,956
Přines mi výsledky Holtera!

21
00:01:49,826 --> 00:01:51,495
Co to děláte?

22
00:01:54,431 --> 00:01:55,966
Co to děláte?

23
00:01:55,966 --> 00:01:59,803
Byl jste dopaden
při vydírání, zatýkám vás.

........