1
00:00:00,743 --> 00:00:02,205
V minulých dílech jste viděli.

2
00:00:02,206 --> 00:00:03,857
Když ti Harlow zavolal
kde najdeme Emily,

3
00:00:03,858 --> 00:00:06,847
byli tam osoby,
které pro něj pracovali.

4
00:00:06,848 --> 00:00:09,586
Semerovova našli mrtvého
s podpisem Harlowa a DNA Emily.

5
00:00:09,587 --> 00:00:13,476
Hledali jsme vraha,
který znal Semerova i Harlowa.

6
00:00:13,477 --> 00:00:15,003
A to byla Emily.

7
00:00:19,822 --> 00:00:21,349
Alice!

8
00:00:21,831 --> 00:00:24,131
Moje rodina byla unesena.

9
00:00:24,132 --> 00:00:26,142
<i>Emily, prosím.</i>

10
00:00:26,143 --> 00:00:29,179
Vrať mi moji ženu
i našeho syna.

11
00:00:29,180 --> 00:00:30,581
Prosím, pusť je domů.

12
00:00:31,235 --> 00:00:32,595
Kde to jsme?

13
00:00:36,596 --> 00:00:38,247
Myslím si,
že vaše sestra je nevinná.

14
00:00:38,248 --> 00:00:40,799
- Tak co po mě chcete?
- Emilin příběh.

15
00:00:40,800 --> 00:00:42,134
Co jsi zjistila o Shenovi?

16
00:00:42,135 --> 00:00:44,413
Shen prováděl experimenty
na dětech.

17
00:00:44,414 --> 00:00:46,367
Jeden chlapec,
co se jmenoval Charles,

18
00:00:46,368 --> 00:00:48,070
byl se mnou v sirotčinci.

19
00:00:48,071 --> 00:00:50,275
Druhý byl "Subjekt B".

20
00:00:50,276 --> 00:00:51,757
Jaké druhy experimentů?

21
00:00:51,758 --> 00:00:55,891
Měly vedlejší účinky.
Projekt byl zastaven.

22
00:00:56,885 --> 00:00:58,285
Charlesi.

23
00:01:01,358 --> 00:01:02,758
........