1
00:00:39,827 --> 00:00:41,378
Když zde dnes všichni stojíme,

2
00:00:41,635 --> 00:00:43,135
v neznámé galaxii

3
00:00:43,203 --> 00:00:45,330
na okraji Sluneční soustavy,

4
00:00:45,729 --> 00:00:48,546
obsazuji tento planetoid,
bohatý na helium 7,

5
00:00:48,719 --> 00:00:50,866
jménem Jupiterské důlní společnosti.

6
00:00:51,149 --> 00:00:54,722
Je vhodné vzpomenout
i generace, jež tu byly před námi.

7
00:00:55,523 --> 00:01:00,306
Na jejich památku, velikost
a nekonečně úžasné výsledky

8
00:01:00,547 --> 00:01:02,370
dávám pokorně tomuto měsíci jméno

9
00:01:02,979 --> 00:01:04,479
Rimmer.

10
00:01:06,019 --> 00:01:09,250
Ze své dobrosrdečnosti
jsem také souhlasil

11
00:01:09,299 --> 00:01:12,299
s propůjčením svého jména hvězdě,
kolem níž tento měsíc obíhá,

12
00:01:12,579 --> 00:01:15,042
a která bude od tohoto
okamžiku známa jako

13
00:01:15,475 --> 00:01:16,975
Slunný Rimm.

14
00:01:21,219 --> 00:01:22,180
Pánové,

15
00:01:22,559 --> 00:01:23,390
na Rimmera,

16
00:01:23,748 --> 00:01:25,656
měsíc bohatý na helium 7,

17
00:01:25,848 --> 00:01:27,839
nejcennější plyn ve vesmíru.

18
00:01:28,411 --> 00:01:29,911
Na Rimmera,

19
00:01:30,251 --> 00:01:31,751
naplněnýho plynem.

20
00:01:32,419 --> 00:01:36,114
<i>Pánové, vypadá to, že se
od západu blíží solární bouře.</i>

21
00:01:36,379 --> 00:01:38,002
<i>Měli byste aktivovat zdrhací režim.</i>

22
00:01:38,019 --> 00:01:40,104
Ale co helium 7?
Potřebujeme ho natěžit.

23
00:01:40,129 --> 00:01:41,629
Není čas, pane.

........