1
00:00:38,780 --> 00:00:40,331
Když zde dnes všichni stojíme,

2
00:00:40,588 --> 00:00:42,088
v neznámé galaxii

3
00:00:42,156 --> 00:00:44,283
na okraji Sluneční soustavy,

4
00:00:44,682 --> 00:00:47,499
obsazuji tento planetoid,
bohatý na helium 7,

5
00:00:47,672 --> 00:00:49,819
jménem Jupiterské důlní společnosti.

6
00:00:50,102 --> 00:00:53,675
Je vhodné vzpomenout
i generace, jež tu byly před námi.

7
00:00:54,476 --> 00:00:59,259
Na jejich památku, velikost
a nekonečně úžasné výsledky

8
00:00:59,500 --> 00:01:01,323
dávám pokorně tomuto měsíci jméno

9
00:01:01,932 --> 00:01:03,432
Rimmer.

10
00:01:04,972 --> 00:01:08,203
Ze své dobrosrdečnosti
jsem také souhlasil

11
00:01:08,252 --> 00:01:11,252
s propůjčením svého jména hvězdě,
kolem níž tento měsíc obíhá,

12
00:01:11,532 --> 00:01:13,995
a která bude od tohoto
okamžiku známa jako

13
00:01:14,428 --> 00:01:15,928
Slunný Rimm.

14
00:01:20,172 --> 00:01:21,133
Pánové,

15
00:01:21,512 --> 00:01:22,343
na Rimmera,

16
00:01:22,701 --> 00:01:24,609
měsíc bohatý na helium 7,

17
00:01:24,801 --> 00:01:26,792
nejcennější plyn ve vesmíru.

18
00:01:27,364 --> 00:01:28,864
Na Rimmera,

19
00:01:29,204 --> 00:01:30,704
naplněnýho plynem.

20
00:01:31,372 --> 00:01:35,067
<i>Pánové, vypadá to, že se
od západu blíží solární bouře.</i>

21
00:01:35,332 --> 00:01:36,955
<i>Měli byste aktivovat zdrhací režim.</i>

22
00:01:36,972 --> 00:01:39,057
Ale co helium 7?
Potřebujeme ho natěžit.

23
00:01:39,082 --> 00:01:40,582
Není čas, pane.

........