1
00:00:00,530 --> 00:00:02,130
Slíbil, že si mě vezme.

2
00:00:02,160 --> 00:00:04,060
<i>Ale svůj</i>
<i>slib nedodržel</i>

3
00:00:04,100 --> 00:00:05,800
<i>ani se mnou</i>
<i>nepromluví.</i>

4
00:00:05,830 --> 00:00:06,870
<i>Nechoď k tomu lékaři.</i>

5
00:00:06,900 --> 00:00:08,070
Řekneš-li
o tom někomu,

6
00:00:08,100 --> 00:00:09,040
vše popřu.
<i> Mary!</i>

7
00:00:09,070 --> 00:00:11,570
Neřekneme, jak Mary zemřela.

8
00:00:11,610 --> 00:00:12,870
Bude to tak lepší pro nás všechny.

9
00:00:12,910 --> 00:00:14,810
<i>Nepamatuji si nic,</i>
<i>co jsem řekla, nebo udělala,</i>

10
00:00:14,840 --> 00:00:16,840
<i>když jsem byla při vědomí,</i>
<i>mezi dvěma dlouhými spánky.</i>

11
00:00:16,880 --> 00:00:17,880
A to mi dělá starosti.

12
00:00:17,910 --> 00:00:19,910
Můj manžel sebral před dvěma dny
všechny naše peníze.

13
00:00:19,950 --> 00:00:21,150
<i>Nevím,</i>
<i>kam odešel.</i>

14
00:00:21,180 --> 00:00:22,480
Paní Humphreyová,
slyšíte mě?

15
00:00:22,520 --> 00:00:24,550
<i>Doufáme, že vydáte
prohlášení</i>

16
00:00:24,590 --> 00:00:25,990
<i>příznivé pro Grace Marksovou.</i>

17
00:00:26,020 --> 00:00:27,950
Proto jsme
vás sem přivedli.

18
00:00:27,990 --> 00:00:29,490
Ano, vážím si toho.

19
00:01:20,640 --> 00:01:24,240
<i> Rád bych si promluvil
o Graciině zprávě z ústavu.</i>

20
00:01:26,880 --> 00:01:28,780
<i> Popisují ji jako</i>
<i>plácající šílenou ženu...</i>

21
00:01:31,690 --> 00:01:32,950
<i>Ječící přízrak...</i>

22
00:01:35,620 --> 00:01:37,720
Pobíhající okolo
........