1
00:00:05,420 --> 00:00:08,620
V minulých dílech jste viděli.

2
00:00:10,740 --> 00:00:14,740
Najdu toho, kdo tě unesl.

3
00:00:15,740 --> 00:00:19,540
- Jak jste se vyrovnávala se ztrátou Josefiny?
- Špatně.

4
00:00:19,540 --> 00:00:22,900
Celostátní policie
poslala někoho zvenčí.

5
00:00:22,900 --> 00:00:26,420
- Přebírám vyšetřování.
- Reisner.

6
00:00:26,420 --> 00:00:27,540
Sakra!

7
00:00:27,540 --> 00:00:33,340
- Udělám cokoli, abych našla Josefinu!
- To mě děsí.

8
00:00:33,340 --> 00:00:38,340
- Esmeralda o tom neví?
- Ne, proto potřebuji vaši pomoc.

9
00:00:39,700 --> 00:00:43,180
Víš, co musíme udělat.

10
00:00:43,180 --> 00:00:45,940
Už nebudu stejná jako dřív.

11
00:00:46,260 --> 00:00:51,100
Musíte se to naučit ovládat,
jinak to skončí špatně.

12
00:00:51,100 --> 00:00:54,900
Goran Wass to vzal za špatný konec.
Budu sledovat Thörnbladovou.

13
00:00:54,900 --> 00:00:58,100
- Tati.
- Ido?

14
00:00:58,900 --> 00:01:03,340
Navždy zůstanu s tebou.

15
00:01:03,340 --> 00:01:06,020
Chybíš mi, maminko.

16
00:01:32,740 --> 00:01:37,260
Voda musí být hodně studená.

17
00:01:37,260 --> 00:01:40,340
Koukněte je tady pejsek.

18
00:01:40,340 --> 00:01:42,340
Jdeme dál.

19
00:02:22,340 --> 00:02:28,220
Spočítám, jestli jsme všichni.
1,2,3,...

20
00:02:28,220 --> 00:02:32,180
- Někdo chybí?
- Oliver.

21
00:02:32,180 --> 00:02:35,500
Olivere!

22
00:02:37,700 --> 00:02:41,620
Olivere, nemůžeš jen tak odejít!

24
00:03:54,220 --> 00:03:57,220
........