1
00:00:07,732 --> 00:00:09,568
Počúvajte, ak máte nejaké pochybnosti,

2
00:00:09,634 --> 00:00:11,670
ešte je čas to stopnúť.

3
00:00:14,273 --> 00:00:16,975
Nechcem to stopnúť.

4
00:00:18,777 --> 00:00:21,480
Takže žiadne :
zmenil som názor, žiadne slzy,

5
00:00:21,546 --> 00:00:25,550
žiadne rozlúčky, posledné pohľady...

6
00:00:25,617 --> 00:00:27,519
Nech si nikto ničoho nevšimne.

7
00:00:27,586 --> 00:00:29,388
Viem, ako sa správať dôstojne.

8
00:00:29,454 --> 00:00:32,124
Keď ma donútite otvoriť trezor,

9
00:00:32,191 --> 00:00:33,825
nezoberte si len hotovosť,

10
00:00:33,892 --> 00:00:35,694
vezmite aj nejaké iné veci.

11
00:00:35,695 --> 00:00:36,730
Ako čo?

12
00:00:36,761 --> 00:00:38,530
Čokoľvek.

13
00:00:38,597 --> 00:00:41,899
Nech to nevyzerá, že ste išli na istotu.

14
00:00:42,100 --> 00:00:44,636
Schránku s hotovosťou zoberte ako poslednú.

15
00:00:44,703 --> 00:00:47,806
To bude signál
aby som siahol po brokovnici.

16
00:00:49,240 --> 00:00:51,276
Pokúsim sa nevystreliť.

17
00:00:53,445 --> 00:00:54,879
Viem, čo môže narobiť adrenalín.

18
00:00:54,946 --> 00:00:57,115
Dobre, nebudete mať síce príležitosť,

19
00:00:57,181 --> 00:00:58,717
ale vďaka za záujem.

20
00:00:58,783 --> 00:01:01,118
Len sa vyhýbajte všetkému,
čo vyzerá ako kamera

21
00:01:02,186 --> 00:01:04,323
a uistite sa, že budete sám.

22
00:01:04,356 --> 00:01:06,358
Budem sám.

23
00:01:17,569 --> 00:01:21,139
<i>To, čo som ti povedala
o Amandinej matke, je pravda.</i>

24
00:01:21,205 --> 00:01:22,741
Volala sa Alice.

........