1
00:00:24,020 --> 00:00:25,910
Možná zemřu.

2
00:00:27,730 --> 00:00:30,170
Je to velmi pravděpodobné.

3
00:00:31,190 --> 00:00:33,310
Nežádám však o život.

4
00:00:34,310 --> 00:00:36,860
Už jsem se
od Tebe dočkal vykoupení.

5
00:00:37,420 --> 00:00:40,730
Díky tomu se již nebojím smrti.

6
00:00:42,640 --> 00:00:44,480
Bojím se jen...

7
00:00:46,350 --> 00:00:48,370
zbytečné smrti.

8
00:00:50,150 --> 00:00:52,260
Pouze Tě žádám,

9
00:00:53,370 --> 00:00:56,130
i když jsi mi toho dal už tolik,

10
00:00:59,660 --> 00:01:01,570
abys mi ukázal smysl mého života.

11
00:01:15,820 --> 00:01:19,860
Dobré ránko.
Vajíčka a palačinky, Gregory.

12
00:01:22,150 --> 00:01:25,990
Nepoděkuješ?
Ani neprojevíš radost?

13
00:01:26,860 --> 00:01:29,730
Tohle všechno je jenom pro tebe.

14
00:01:29,820 --> 00:01:33,350
Dal jsem tam čirok z Hilltopu.
Sám jsem ho podrtil.

15
00:01:33,820 --> 00:01:37,080
- Opravdu?
- Ano.

16
00:01:37,770 --> 00:01:40,710
V tomto jídle
je spousta lásky, Gregory,

17
00:01:40,770 --> 00:01:43,390
protože ti chci ukázat,
jak tě mám rád.

18
00:01:43,620 --> 00:01:45,530
Udělal jsi správnou věc.

19
00:01:45,820 --> 00:01:49,460
Říkal jsem ti, že když se něco
začne dít, tak máš za mnou přijít.

20
00:01:49,770 --> 00:01:53,750
- A to jsem udělal bez zaváhání.
- Přesně tak.

21
00:01:54,530 --> 00:01:57,860
Šel jsi na odlehlou základnu,
jak jsem ti řekl.

22
00:01:57,950 --> 00:02:00,730
A ta byla velmi působivá.

23
00:02:00,880 --> 00:02:03,730
........